زندگی‌نامه

جرج بولGeorge Boole

جرج بول
جرج  بول در ۱۸۱۵ در لینکل‌شایر انگلستان پا به دنیا  گشود و یکی از  ریاضیدانان بزرگ در نیمه قرن ۱۹ گردید. خانواده وی بسیار فقیر بودند؛ وی فردی خود-آموخته در زبان کلاسیک و ریاضیات بود. وقتی پدر وی که یک کفش دوز بود از عهده هزینه خانواده برنیامد، جورج در سن ۱۶ سالگی دستیار معلم و سرانجام مدیر یک مدرسه شبانه‌روزی گردید. یک مدال طلا از انجمن سلطنتی برای پژوهش‌های ریاضی خود دریافت کرد و سپس یک مقاله با عنوان "آنالیز ریاضی منطق،" در سال ۱۸۴۹ راه را برای وی به استادی ریاضیات در کالج کوئین در کورک(Cork) ایرلند گشود.

جرج بول یک متفکر بانفوذ، با استعدادی بزرگ در تلفیق(synthesis) بود. گسترش کارهای بعد وی که به‌وسیله دیگران "جبر بول" نام یافت، منطق را با ویژگی‌های سویچ‌های الکتریکی آن‌گونه که بتوانند پردازش نمایند ترکیب میکرد، در گسترش کامپیوترهای دیجیتال مدرن الکترونیکی حیاتی بود. در کتاب برگ خود، پژوهشی درباره قوانین اندیشه، درباره بنیاد نظریه‌های ریاضی منطق و احتمالات [An Investigation into the Laws of Thought,on Which are Founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities(۱۸۵۴)]، بول،  یک دستگاه کاملاً نمادین برای نمایش گزاره‌ها، و نیز برای روش‌های عمومی استنتاج را گستراند. او نشان داد که با نمایش صحیح مقدمات، با هر تعداد عبارات، می‌توان به‌وسیله کار زدن صرفاً نمادین، هر نتیجه‌ای که هم‌اکنون در مقدمات است را بیرون آورد. چونان مردی متواضع و پژوهشگری خلاق، بول در ۱۸۶۴ درگذشت. و ما اکنون همچنان بر تحلیل‌های اولیه وی در گسترش منطق نمادین مدرن تکیه زده‌ایم.