درآمد به منطق
فصل ۱۳:ااستدلال علّی
 
قسمت۱ -  علت و معلول
وبلاگ کتابصفحه کتاب  

 

بخش سوم:آنالوژی و علّیت

فصل سیزدهم: استدلال علّی - قسمت یکم

 

استقرائی که روند آن بر پایه شمارش ساده باشد کودکانه است؛ نتایجش ناپایدار و در معرض خطر یک تناقض است و عمومیت آن براساس تعداد بسیار اندک امور واقع است و فقط آنها که در دست است. ــ فرانسیس بیکن

 

 

۱.۱۳   علت و معلول/Cause and Effect

 

 

 

استدلال‌های استقرایی اغلب بیشتر از صرف آنالوژی هستند. وقتی میدانیم یا فکر می‌کنیم که میدانیم یک چیز علت دیگری یا معلول دیگری است آنگاه می‌توان از علت به معلول یا از معلول به علت استدلال کرد. اگر آن روابط تصورشده بین علت و معلول بطور صحیح برقرار باشند، آنگاه استدلال برپایه آن روابط بسیار توانمند خواهد بود.

بیشتر ار آنکه بطور نظری توانمند باشد، یک استدلال علی دارای اهمیت عملی افزون است. توانایی ما به کنترل محیط، زندگی موفق و برآوردن اهداف، همگی به طور تعیین‌کننده وابسته به دانش ما از پیوندهای علّی است. برای مثال در معالجه یک بیماری پزشک باید علت آنرا بداند والبته آنها باید اثرات [معلول‌ها] داروهای تجویزیشان را نیز فراگیرند (از جمله "اثرات جانبی").

در هر میدان که به عمل دست می‌یازیم و بدنبال دست‌ آوردن نتایج هستیم، رابطه علت و معلول[علیت] بنیادی است. دیوید هیوم، یکی از  موشکافترین همه متفکران دراین قلمرو  چنین نوشت:

 

 

همه استدلال‌ها در رابطه با امور واقع بر روابط علت و معلول بناشده‌اند. فقط با این رابطهِ تنها می‌توانیم پای به ورای شواهد حاضر در حافظه و احساس بگذاریم. اگر از فردی بپرسید که چرا باورمند به یک امر واقع است که ما آنرا نمی‌دانیم؛ برای مثال اینکه دوست او در کشور است یا فرانسه؛ وی دلیل خوبی را به شما ارائه خواهد داد و این دلیل امرواقع دیگریست؛ مثلاً نامه‌ای از وی دریافت کرده یا دانش وی از قول قرارهای قبلی چنین است. وقتی شخصی ساعت یا ماشین دیگری را در یک جزیره برهوت پیدا می‌کند، نتیجه می گیرد که روزی آدمی دراین جزیره بوده است. همه استدلالات ما در رابطه با امر واقع دارای طبیعت یکسان هستند.  . . . اکنون اگر خود قانع شده باشیم، پس در رابطه با طبیعت آن شواهد، که ما را بر امرواقع مطمئن می‌کنند، باید در پرس و جوی آن باشیم که چگونه ما به دانش علت و معلول دست می‌یابیم [*].

 

 

[*]- David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding (1748) Section IV.

روشهایی که ما را به این‌چنین دانشی می‌رسانند مرکز توجه این فصل است. این البته یک مسئله پیچیده است و ناشی ازاین واقعیت است که برای واژه "علت" چندین معنی متفاوت وجود دارد. بنابراین ما از تمیز این معنی‌ها از یکدیگر آغاز می‌کنیم.

چیزها صرفاً اتفاق نمی‌افتند. رویدادها روی می‌دهند و هرچیزی تحت شرایط معینی اتفاق می‌افتد. این یک اصل موضوع/Axiom در مطالعه طبیعت است تا دریابیم در جهانی که زندگی می‌کنیم باید پی‌گیر آموختن شرایطی باشیم که تحت آنها، رویدادها اتفاق می‌افتند یا نمی‌افتند. معمول است که بین شروط لازم و شروط کافی برای رویدادن یک رویداد تمایز قائل شد.

یک شرط لازم برای رویدادن یک رویداد معین عبارت از ماوقعی است که در غیبت آن، رویداد مورد نظر نمی‌تواند رخ‌دهد. برای مثال، حضور اکسیژن شرط لازم برای رویداد احتراق است. اگر احتراق رخ‌دهد آنگاه اکسیژن باید حضور داشته باشد، چرا که در غیبت اکسیژن احتراق نمی‌تواند حادث شود.

یک شرط کافی برای رویدادن یک رویداد عبارت از ماوقعی است که در حضور آن، آن رویداد باید رخ‌دهد. آنطور که دیدیم، حضور اکسیژن یک شرط لازم برای احتراق است، اما شرط کافی برای احتراق نیست- چرا که آشکار است اکسیژن بدون رخدادن احتراق می‌تواند حضور داشته باشد. ولی برای تقریبا هر ماده‌ای دامنه‌ای از درجه حرارت وجود دارد، بقسمی که بودن درآن دامنه از درجه حرارت با حضور اکسیژن یک شرط کافی برای احتراق آن ماده است. بنابراین روشن است است که برای رخدادن یک رویداد ممکن است چندین شرط لازم حاضر و همه این شرط‌های لازم باید در شمول شرط کافی آن رویداد باشند.

واژه علت (نسبت به بعض رویدادها) گاهی به معنای "شرط لازم آن رویداد" و گاهی به معنای "شرط کافی آن رویداد" بکاربرده می‌شود. در بیشتر اوقات وقتی مساله دردست عبارت از حذف بعض پدیده‌ نامطلوب است. برای حذف، فقط باید بعض شرط که برای وجود آن پدیده لازم است را پیدا و سپس حذف کرد. چه ویروس یا باکتر‌ی‌هایی علت یک بیماری مشخص هستند؟ پزشکان با تجویز دارو که آن میکروب‌ها را نابود می‌کند آن بیماری را درمان می‌کنند. گفته می‌شود میکروب‌ها علت آن بیماری هستند اگر آنها شرط لازم آن بیماری باشند- چراکه در غیبت آنها آن بیماری نمی‌تواند رخ‌دهد.

اما واژه علت به معنی "شرط کافی" – بویژه وقتی مورد توجه ما تولید بعض چیز مطلوب و نه حذف بعض چیز نامطلوب است نیز بکار می‌رود. هدف فلزشناسان کشف آنچه قدرت بیشتر در آلیاژهای فلزی می‌آورد است و سپس که فهمیده‌شد فرآیند حرارت دادن و سردکردن ممزوج فلزی نتیجه مطلوب را حاصل می‌کند، آنگاه می‌گوئیم که یک چنین فرآیندی علت قدرت‌آوری بیشتر آلیاژ است. کاربرد واژه علت چه در یک برداشت (شرط لازم) یا در دیگری (شرط کافی) صحیح است و البته نیز باید روشن باشد که کدامیک از آن معنی‌ها مورد نظر است.

بطور نزدیک و مرتبط با شرط کافی برداشت دیگری نیز از واژه علت هست- و آن اینکه وقتی یک پدیده داده‌شده گرایش به داشتن نقش سببی در ایجاد یک پیشآمد معین را داشته باشد. برای مثال گفتن اینکه "سیگار کشیدن علت سرطان ریه می‌شود" صحیح است- علی‌الرغم آنکه ممکن است سیگار کشیدن به مدت طولانی و بدون داشتن سرطان ریه در نتیجه آن ادامه داشته باشد. و اینکه سیگار کشیدن شرط لازم سرطان ریه نیست چرا که این سرطان‌ها با وجود غیبت کامل سیگار کشیدن باز هم ایجاد می‌شوند. اما سیگار کشیدن در پیوند با رویداهای بسیار معمولی زیست‌شناسی آنچنان بکرات در گسترش سرطان ریه نقش بازی می‌کند که ما فکر می‌کنیم گزارش آنکه سیگار کشیدن یک "علت" سرطان است صحیح است.

این نکته همچنین اشاره به یک کاربرد معمول دیگر عبارت "علت" دارد- علت بعنوان یک عامل که در رخدادن بعض پدیده تعیین‌کننده بوده است. یک شرکت بیمه بازرسان خود را برای تعیین علت یک آتش‌سوزی مشکوک روانه می‌کند. اگر گزارش آنها این باشد که علت اصلی آتش سوزی حضور اکسیژن در هوا بوده است آنوقت محتمل است که بازرسان شغل خود را از دست دهند. و البته که چنین بوده (دربرداشت شرط لازم)، چون اگر اکسیژن نبود آتش سوزی هم در کار نبود. شرط کافی آتش‌سوزی نیز طرف توجه شرکت بیمه نیست، زیرا اگر بازرسان گزارش می‌دادند گرچه آنها مدرک دارند که آتش‌سوزی توسط بیمه‌گذار ایجاد شده ولی هنوز نتوانسته‌اند همه شروط لازم آتش‌سوزی را پیدا کنند و بنابراین علت تامه آن هنوز معین نشده است، باز هم مطمئناً شغل خود را از دست میدادند. آنچه شرکت بیمه بدنبال آن بود تا کشف شود حادثه یا اقدامی بود که حضور آن شرائط که معمولا شرایط غالب هستند موجد فرق بین رخ‌دادن و رخ‌ندادن آتش‌سوزی بود.

در دنیای واقعی، در سین‌سیناتی اوهایو در نوامبر 2003 یک مرد عظیم‌الجثه که با زور در مقابل دستگیری مقاومت می‌کرد، مدت کوتاهی بعد از ضرب و شتم توسط افراد پلیس برای وادار به تسلیم شدن فوت کرد. بررسی پزشکی قانونی ناحیه نشان می‌داد این مرگ باید یک "قتل" بحساب آید و باید بادقت توجه داشت که از این کلمه قصد دشمنی یا بدخواهی بدست نیاید. "غیبت کشمکش" - پزشکی قانونی گفت، "آقای جونز در آن لحظه دقیق از زمان نمی‌مرد و بنابراین کشمکش علت اولی مرگ او بوده است [2]". این برداشت از علت بعنوان "عامل تعیین کننده" معمول و مفید است.

شعباتی از این برداشت سوم علت وجود دارد. وقتی یک دنباله علت وجود دارد – یعنی، زنجیره‌ای از رویدادها که درآن  آ  علت ب است، ب علت ج است، ج علت د است و د علت ه است. دراین صورت می‌توان رویداد ه را معلول هریک از رویدادهای پیشین در نظر گرفت. مرگی که در بالا ذکر آن آمد (که با ه نمادگذاری می‌کنیم) معلول کشمکش بود، خود کشمکش د معلول مقاومت بود، مقاومت معلول دستگیری بود، دستگیری معلول تخلف از بعض قانون بود و مانند آن. ما بین علت دور و علت نزدیک  تمایز قائل می‌شویم. علت نزدیک عبارت از نزدیک‌ترین رویداد به آن در زنجیره رویدادهاست. مرگ، ه محصول علت نزدیک کشمکش، د، است؛ بقیه علت‌های دور هستند: آ بیشتر از ب دور و ب بیشتر از ج دور است و مانند آن.

افرادی که مدرسه را قبل از 16 سالگی ترک می‌کنند پنج برابر بیشتر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه محتمل است که از حمله قلبی بمیرند؛ و نرخ مرگ در مدت یکسال پس از حمله قلبی در فارغ‌التحصیلان دانشگاه 3.5 درصد اما برای افرادی با زیر 8 سال آموزش مدرسه‌ای 20 در صد است[3] . لیکن تحصیلات دانشگاهی علت نزدیک داشتن سلامت خوب نیست و نیز نبود آن علت نزدیک بیماری نیست. تحصیلات ضعیف یک پیوند در زنجیره علّی است که اغلب موجب فهم کمتر از اندازه قابل قبول از فرآیند بیماری است و در نتیجه کوتاهی در تغییر نحوه زندگی که نیاز است تا موجب بهترشدن برآمدهای پزشکی شود. و لذا معمولا و بدرستی به فقر که بطور جهانی آموزش را بطور گسترده تحت تاثیر قرار می‌دهد بعنوان یکی از "علت‌های ریشه‌ای" سلامت ناچیز نگاه می‌شود - و البته نه علت نزدیک - بلکه علت دور که می‌باید ریشه‌کن شود.

نیاز است تا برداشت های متفاوت از عبارت علت متمایز شوند. ما می‌توانیم بگونه مورد قبول علت را از معلول نتیجه بگیریم، اما وقتی که منظور از علت "شرط لازم" باشد. و نیز می‌توان معلول را از علت تیجه بگیریم، اما وقتی که منظور از علت "شرط کافی" باشد. وقتی این نتیجه‌گرفتن‌ها  از علت به معلول وهم از معلول به علت باشد آنگاه عبارت علت باید در برداشت شرط لازم و کافی" بکار گرفته شود -- یعنی وقتی علت بعنوان شرط کافی رویداد لحاظ شود و این شرط کافی بعنوان عطف همه شروط لازم آن درنظر گرفته شود. لیکن هیچ تعریف واحد از علت با همه کاربردهای متفاوت (ومقبول) این واژه مطابقت ندارد.


پانوشت:

1- David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding (1748) Section IV.
2-  J. Dao, "Coroner in Cincinnati Rules Man’s Struggle Led to Death,” The New York Times, 4 December 2003”
3- Reported by Connor O’Shea of the Duke University Medical Center, at the meetings of the European Society of Cardiology in August 2000.

 

 

 

 

 

وبلاگ کتابصفحه کتاب 

 

 


استدلال علی
احتجاج علّی
استدلال علت و معلولی
Causal Reasoning
استقرائی که در آن به بعض معلول از آنچه علت آن فرض شده است پی‌برده می‌شود یا  به بعض علت از آنچه معلول آن فرض شده است پی‌برده می‌شود.
استدلال- استدلال استقرایی- - -
شرط لازم
Necessary Condition
یک ماوقع که در غیبت آن یک رویداد مشخصی نمی‌تواند رخ دهد.
- - - -


شرط کافی
Sufficient Condition
یک ماوقع که در حضور آن یک رویداد مشخص باید رخ دهد.
- - - -


علت
Cause
یک واژه با معانی گوناگون، ازجمله شرط لازم، شرط کافی، شرط لازم و کافی، و نیز یک عامل تعیین کننده در تولید یک رویداد معین.
شرط لازم- شرط کافی- شرط لازم و کافی- -


علت دور
Remote Cause
در یک زنجیره از علت و معلول، یک رویداد فاصله‌دار از معلول.
علت- معلول- علت و معلول- -علت نزدیک
Proximate Cause
در یک زنجیره از علت و معلول، نزدیکترین رویداد به معلول.
علت- معلول- علت و معلول- علت دور-شرط لازم و کافی
Necessary and Sufficient Condition
در معنی علت وقتی نتیجه‌گرفتن هم از علت به معلول و هم از معلول به علت است.
علت- معلول- علت و معلول- علت دور-