درآمد به منطق
فصل ۱۳-احتجاج علّی
 
قسمت۵ -  محدودیت های تکنیک های استقرائی
وبلاگ کتابصفحه کتاب  

بخش سوم:آنالوژی و علّیت

فصل سیزدهم: احتجاج علّی - قسمت چهارم- محدودیت های تکنیک های استقرائی

 

۵.۱۳   محدودیت در تکنیک‌های استقرائی

 

 

چه به ما می‌دهند آن روش‌ها که در قسمت‌های پیشین به توضیح درآمدند؟ جان استوارت میل براین عقیده بود آنها وسایلی هستند که می‌توانیم با آنها به اکتشاف پیوندهای علی نائل آییم؛ و نیز احکامی‌اند که پیوندهای علی را ثابت می‌کنند. در هردو این مورد وی توان آنها را دست‌بالا گرفته بود. درواقع این تکنیک‌ها گرچه بسیار زیاد مهم هستند، لاکن نقش آنها در علم محدوتر از آن است که میل متصور بود.

 

 

  یک مشکل مهم از این واقعیت برمی‌خیزد که در پیکربندی این روش‌ها، میل مفروض داشته که فرد می‌تواند حالت‌های "داشتن فقط یک ماوقع مشترک" یا حالت‌های دیگر "داشتن هر ماوقع مشترک بجز یکی" را شناسایی کند. این عبارت‌ها را نباید لفظی بحساب آورد؛ هر دو شئی‌ دارای بسیار ماوقع مشترک هستند، گرچه می‌توانند در ظاهر متفاوت بنظرآیند، و هیچ دو شئی فقط در یک جهت متفاوت نیستند یکی نزدیک‌تر به شمال است، یکی نزدیک‌تر به خورشید است، و مانند آنها. حتی ما نمی‌توانیم همه ماوقع‌های ممکن برای تعیین آنکه آیا آنها فقط به یک طریق متفاوتند را بیازمائیم. آن هنگام که یک دانشمند این تکنیک‌ها را بکار می‌بندد، آنچه در ذهن وی هست نه همه ماوقع‌ها، که مجموعه‌ای از ماوقع‌های مربوط است، چه‌اینکه فقط یک ماوقع مربوط مشترک هست، چه‌ همه ماوقع‌های مربوط بجز یکی مشترک هستند. بعبارت دیگر، ما این روش‌ها را به آن ماوقع‌ها بکار می‌بندیم که دارای بعضی ارتباط با پیوند علی مورد پرسش هستند.

جان استوارت میل/John Stuart Mill

 

 
جاناستوارت میل(1806–1873)  از جمله برجسته‌ترین  فیلسوفان و منطقدانان قرن نوزدهم بهره‌مند از تحصیلاتی خاص و فوق‌العاده بود که خود وی در اتوبیوگرافی مشهورش (1873) آنرا مشروح وصف می‌کند. او به مدرسه نرفت ولی بسیار فشرده و پرتوان نزد پدر خود جیمز میل،  فردی بسیار آموخته و  فیلسوف، درس خواند. جان استوارت‌میل جوان خواندن را قبل از دو سالگی آموخت، او در سه سالگی یونانی خواند و در هشت سالگی نیز لاتین. قبل از چهارده بیشتر کارهای کلاسیک یونان و لاتین را خوانده بود، و نیز پی‌گیر بسیارِ مطالعات در منطق و ریاضیات و نیز تحت نظر پدر و با هدایت محکم اما بسیار دوستانه وی مقالاتی را در نظریه اقتصاد نیز نوشته بود. جیمز عضو گروهی کوچک از روشنفکران آزادیخواه پردرخشش بود، رفرمیست‌های اندیشمند اخلاقمند و اقتصاددان، و با رهبری قانون‌گذار رفرمیست و برجسته انگلیسی جرمی بنتام/Jeremy Bentham. زمانی که میل هنوز یک نوجوان بود با چنین روشنفکران توانمند در اتاق نشیمن خانه نشست و برخاست داشت و سرانجام خود نیز از جمله رهبران لیبرالیسم انگلیسی در قرن نوزده گردید.

        در هفده سالگی شغل پدر را بعنوان کارمند کمپانی هندشرقی پی‌گرفت که در عمل/de facto دولت هند آن سالها بود. رتبه میل تا 50 سالگی بعنوان آزمونگر کل/Chief Examiner در این کمپانی ارتقا یافت. بعد از بازنشستگی برای پارلمان انتخاب شد، جایی که درآن بسیار ممتاز خدمت کرد. دیدگاه فلسفی او هنوز در قرن بیست و یکم بسیار مربوط می‌نماید. فمینیسم اولیه او (انقیاد زنان/The Subjection of Women, 1869) شجاعانه بود، طرفداری وی از دولت-ملت(تأملاتی در حکومت انتخابی/Considerations on Representative Government,1861) ژرف بود؛ نگرش اخلاقی وی اندیشه فایده گرایانه را به بالاترین رتبه‌ای که داشت فرابرد (فاید گرایی/Utilitarianism, 1861)؛ دفاع او از آزادی گفتار و بیان ( درباره آزادی/On Liberty, 1959) از او در گوشه کنار گیتی تا امروز یک روشنفکر قهرمان ساخت.

         شهرت فلسفی وی در  دهه سی عمر، زمانیکه انتظام منطق(1843) را منتشر کرد، تثبیت گردید. در این اثر او توضیح داد که چرا منطق استنتاجی، یا همان قیاسات، نمی‌تواند درواقع بدانش ما بیافزاید،  گرچه که  می‌تواند برپایه آنچه هم‌اکنون می‌دانیم  در استدلال سازگار کمک‌کار ما باشد. از طرف دیگر او بحث میکرد، منطق استقرائیمنطق علوم می‌تواند قواعد و راهبرد  برای درستی‌های تازه فراهم کند. با پالایش قوانین قدیمی بیکنی[فرانسیس بیکن]، میل به پیکربندی و بازتوضیح اصول منطق استقرائی پرداخت که قبل از او   کسی چنین نکرده بود.  ازآنجاکه مقدمات هر قیاس می‌بایست قبل از آنکه استدلال بتواند آغاز شود تثبیت‌شده یا مفروض باشد، میل  مدعی شد که استقرا باید مقدم به استنتاج باشد و ضرورت آن بیشتر بنیادی است. در قلمرو منطق استقرائی آثار وی نافذ و اولین بود.

         جان استوارت میل، در مجموع، یک رفرمیست مؤثر و صادق، یک همسر عاشق، درس‌خوانده ستودنی، و گرامی‌داشته جهانی بود. استدلالات فلسفی وی در گستره بزرگی از موضوعات محکم بود، و نیز با  عواطف  بامروتانه. او بانفوذ‌ترین  منطقدان و فیلسوف انگلیسی زبان  قرن نوزده بود.

 

آن ماوقع‌ها کدامند؟ ما تنها با کارزدن این روش‌ها نمی‌توانیم بدانیم چه عواملی مربوط هستند. برای استفاده از این روش‌ها باید ما به زمینه‌ای که می‌خواهیم در‌آن بکارشان گیریم باداشتن بعض تحلیل از عوامل علی حاضر در ذهن به آنها رجوع کنیم. کاریکاتور "نوشنده علمی" این مشکل را به تصویر در می‌آورد: وی یک شب اسکاچ و سودا می‌نوشد، شب دیگر بوربون و سودا، و شب بعد ازآن براندی و بوردا، سپس رم و سودا، سپس جین و سودا. چه چیزی علت سرمستی وی است؟ برای دوری از این مستی  وی مدام سوگند یادمی‌کند که دیگر سودا ننوشد.

این نوشنده علمی روش توافق را طبق قواعد آن بکار برده است - اما این کار او مؤثر نیست، زیرا عوامل واقعاً مربوط در آن ماوقع‌های مقدم شناسایی نشده‌اند و بنابراین نمیتواند کارگر باشند. البته می‌توان با کاربرد روش تفاوت سودا را خیلی سریع حذف و الکل را بعنوان یکی از عوامل مشترک در همه حالت‌ها مشخص کرد.

 

آن پژوهش دلیرانه برای علت تب‌زرد، که قبلاً دررابطه با روش تفاوت بحث‌شد، به تائید این نتیجه انجامید که تب‌زرد بوسیله نیش پشه آلوده پخش می‌شود. ما این را اکنون می‌دانیم، درست همانطور نیز اکنون میدانیم الکل و نه سودا علت مستی است. اما تجربه تب‌زرد نیاز به ژرف‌اندیشی و توان پنداشتن و بعلاوه دلیری داشت؛ تصور آنکه تب بوسیله پشه منتشر می‌شد درآغاز یک فکر نادانانه یا مهمل بود ویا هرگز به‌آن فکر نمی‌شد. ماوقع‌ها در جهان واقع با برچسب "مربوط" یا "نامربوط" نمی‌آیند. آزمون نیش پشه به عنوان علت، به بعضی طبقه‌بندی از عوامل مربوط و ممکن نیازمند بود، تا سپس بتوان در مورد آنها روش‌های اسقرا را بکارزد. با داشتن آن تحلیل پیشین در دست، آنگاه روشهای استقرا می‌توانند ثابت کنند که بسیار مفید هستند- اما روش‌ها بخودی خود و بدون بعضی فرضیه‌ها وسایل کافی برای اکتشاف علمی نیستند.

همچنین این روش‌ها بخودی خود تشکیل‌دهنده قواعد برای اثبات نیستند. کارزدن آنها همیشه برمبنای بعضی فرضیه‌های مقدم، همانطور که دربالا اشاره شد، درباره عوامل علی میسر است، و از آنجا که همه ماوقع‌ها نمی‌تواتند مورد ملاحظه قرارگیرند، لذا توجه به آنهایی که عقیده به امکان علت‌بودنشان برای مسئله هست محدود خواهدبود. هرچند، این قضاوت ممکن است، با توجه به آن ماوقع‌ها که مورد بررسی قرار‌می‌گیرند، نشان‌داده شود که برخطا بوده‌است. دانشمندان پزشکی برای سال‌های متمادی دست‌های ناشسته را یکی از عوامل حتی ممکن برای عفونت در نظر نمی‌گرفتند، و لذا نمی‌توانستند این چنین ناشستگی را بعنوان علت بیماری شناسایی کنند. کوتاهی پزشکان در شستن دست‌هایشان (چون علت انتشار عفونت را نمی‌دانستند) موجب چه بیماریهای ناگفته و مرگ‌های بی‌شمار طی قرون گردید، بویژه تب زایمان/puerperal (یا childbed) که توسط دکترها از مادری به مادر دیگر انتقال داده می‌‌‌‌‌‌‌‌شد، تا اینکه سرانجام اثبات این پیوند علی بلاخیز بوسیله پزشک مجارستانی ایگناز زمل وایز/Ignac Semmelweis و در نیمه قرن نوزدهم نشان‌داده شد[15].

تا وقتی پژوهشگر نتواند ماوقع‌ها را قبلاً به عناصر مناسب تقسیم‌کند، عناصری که از قبل نمی‌توانند دانسته شوند، آن پژوهش به مانع برخواهد خورد. ازآنجا که تحلیل‌های پیش‌فرض‌گرفته در استفاده از روش‌ها ممکن است صحیح نباشد و یا ناکافی باشد، نتیجه‌های بدست آمده براساس آن تحلیل‌ها می‌تواند همچنان اشتباه از کار درآیند. این وابستگی استقراء برفرضیه‌های زیرین[یا متضمن] نشان می‌دهد که تکنیک‌های استقرایی بخودی خود نمی‌توانند اثبات علیت که میل بدان امیدوار بود را فراهم سازد.

یک مسئله دیگر باید هنوز در ذهن باشد. کاربرد روشهای استقرا همیشه وابسته به همبستگی‌های مشاهده‌شده است، و حتی نیز وقتی نشان‌داده شود مشاهدات دقیق هستند، آنها می‌توانند کامل نباشند و بنابراین فریبنده باشند. هرچه بیشتر تعداد مشاهدات باشد، احتمال آنکه همبستگی مشاهده شده توسط ما بازنمون یک قانون علی اصل باشد نیز بیشتر- اما فارغ از اینکه این تعداد چقدر زیاد باشد، نمی‌توانیم یک پیوند علی را میان مواردی که هنوز مشاهده نشده‌اند نتیجه بگیریم.

 این محدودیت‌ها باردیگر جداگانگی بزرگ استنتاج و استقرا را روشن می‌سازد. یک استدلال معتبر استنتاجی تشکیل‌‌دهنده یک برهان، یا اثبات است، اما هر استدلال استقرایی دربهترین وضع بسیار محتمل است و هرگز اثبات‌کننده نیست. بنابراین ادعای میل مبنی برآنکه احکام وی "روش‌های اثبات" هستند می‌باید رد ‌شود و نیز این ادعا که آنها "همان روشهای اکتشاف" هستند.

با همه اینها، تکنیک‌های به توضیح‌در‌آمده دراین فصل بسیار در دانش محوری‌اند و نیز بسیار توانمند هستند. ازآنجا که برای پژوهشگر ممکن نیست همه ماوقع‌ها را بحساب آورد، بکارزدن این روش‌ها باید همیشه بر انگاره یک یا بیشتر فرضیه‌های علی در باره آن ماوقع‌های تحت بررسی باشد. از نبود اطمینان به‌اینکه کدام عامل(یا عامل‌ها) علت(یا علت‌های) پدیده تحت‌بررسی هستند، ما اغلب فرضیه‌های جایگزین پیکربندی می‌کنیم و هریک از آنها را درمعرض آزمون می‌گذاریم. این پنج روش استقرا که عمدتاً دارای سرشت حذفی هستند، مارا قادر به تعیین آن چیزی می‌کند که آن‌چیز عبارت است از:  اگر بعض تحلیل‌ها از ماوقع‌های مقدم صحیح باشد، آنگاه یکی ازاین عوامل می‌تواند(یا باید) علت(یا بخشی از علت) آن پدیده مورد پرسش باشد. این می‌تواند استنتاج شود و استنتاج می‌تواند معتبر باشد ولی متقن بودن استدلال همیشه بسته به صحت تحلیل آن مقدمی دارد که مفروض انگاشته شده‌بود.

روش‌های استقرائی عالی هستند، ولی فقط وقتی میتوانند نتایج قابل اعتماد بدست دهند که آن فرضیه، که درپی تایید(یا تکذیب) آن هستند، توانسته باشد ماوقع‌ها که بطور علی مربوط‌اند را بدرستی شناسایی کرده باشد. این روش‌ها به استنتاج بدست‌آمده‌ها فقط وقتی مجوز می‌دهند که فرضیه بعنوان یک مقدمه در استدلال مفروض‌ باشد. سرشت آن توانمندی که این روش‌ها به‌ما می‌دهد اکنون می‌تواند مشاهده گردد. آنها مسیرهای اکتشاف نیستند؛ آنها قواعد برای اثبات نیستند. آنها ابزار آزمون فرضیه‌ها هستند. تبیین این تکنیک‌های استقرائی، در مجموع، توصیف روش کلی آزمایش‌های کنترل شده است که یک ابزار معمول و ناگریز درهمه علوم جدید است.

آنچنان، نقش فرضیه در پژوهش‌های تجربی سیستماتیک مهم است که تدبیر ابتکار آنها و آزمون فرضیه‌ها را می‌توان همان روش علم در نظر گرفت.

 

 

تمرین

 

تمرین: هریک از استدلال‌های زیر را برحسب تغییرات "پدیده" تحلیل کنید و نشان دهید آنها چگونه از الگوی روش تغییر همزمان پیروی می کنند:

 

1.مطابق یک تحقیق ملی روی 7,000 نوجوان، آنها که زودتر از همسالان خود دوشیزگی خود را از دست میدهند بیشتر محتمل است تا به دله‌دزدی‌های مغازه‌ای، تخریب اموال، و فروش مواد مخدر نسبت به دوشیزگان هم‌ردیف دست بزنند. آنها که رابطه جنسی زودهنگام ‌داشتند 20 درصد، نسبت به آنها که در سن میانگین رابطه جنسی مدرسه‌ای، اولین تجربه را داشتند، یکسال زودتر درگیر اعمال خلاف می‌شوند. آنها که بیشتر از سن میانگین برای روابط جنسی منتظر می‌مانند تا 50 درصد یکسال دیرتر به اعمال خلاف مبتلا می‌شوند. بنظر می‌رسد تاخیر اثر محافظت کننده دارد. . . . "ما درپی اینکه خود رابطه جنسی منجر به عمل خلاف می‌شود نیستیم، رابطه جنسی همیشه یک مشکل رفتاری نیست،" این را استیسی آرمور/Stacy Armour نویسنده همکار و جامعه‌شناس ایالت اهایو می‌گوید. بهرحال "زمان شروع روابط جنسی مسئله است. جوانها در جهت دیگری راه خواهند پیمود، چنانچه زود روابط جنسی داشته باشند."    —Reported in The Journal of Youth and Adolescence, February 2007
   
2.شواهد قوی نشان میدهد یک رژیم با اسیدفولیک پائین [یک ویتامین بسیار کم در ب کمپلس] در دوران بارداری، شانس بدنیا آوردن نوزاد نارسیده با وزن پائین‌تر از طبیعی را افزایش می‌دهد. دکتر ترزا شول/Theresa Scholl [از دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی نیوجرسی] برای تایید تاثیر مصرف مکمل اسیدفولیک، اقدام به بررسی نتایج بارداری 832 زن درناحیه شهری کمدن/Camden در نیوجرسی نمود. "مطابق یافته‌های ما آنها که کمتر از 240 میلی‌گرم در روز اسیدفولیک مصرف کرده بودند 2 تا 3 برابر در خطر زایمان زودرس و نوزاد کم‌وزن بودند." وی گزارش کرد، حتی افزایش اندک اسیدفولیک درزنان تا بیست و هشتمین هفته بارداری احتمال بدنیا آمدن نوزاد زودرس و کم‌وزن را کاهش می‌دهد. از 219 زن در رده اسیدفولیک پائین (که کمتر از 240 میلی‌گرم در روز اسیدفولیک دریافت کرده بودند) 44 نفر آنها نوزادان زودرس و کم‌وزن داشتند. دکتر شول نتیجه گرفت: "کاهش خطر در رابطه با افزایش سطح اسیدفولیک در سرم خون نشان از یک ریسک فاکتور در تمام دوران بارداری دارد."    —T. O. Scholl, et al., “Dietary and Serum Folate: Their Influence on the Outcome of Pregnancy,” American Journal of Clinical Nutrition, April 1996
  
3.دنباله دی ان ای در ژنوم شمپانزه و انسان 98.8 درصد یکسان است؛ شمپانزه‌ها و انسان دارای اجداد مشترک تا قبل از پنج میلیون سال پیش بوده‌اند. بنابراین نسبتاً تعداد کمی ژن باید اساس آدم بودن باشد و زیست‌شناسان براین تصوراند که اگر بتوانند ژنهایی را که در آن اجداد مشترک  تغییر کرده‌اند و موجب این پیشرفت تحول‌انگیز شده‌است را بیابند  می‌توانند بنیان ژنتیکی نحوه تفاوت انسان و شمپانزه را بفهمند، و اینکه چه چیزی انسان را انسان کرده است.
      این پروژه در سال 2001 بطور قابل ملاحظه پیشرفت کرد، یعنی وقتی که یک خانواده در لندن با توان سخن‌گفتن بسیار سخت ‌فهمیدنی یافته‌شد که دارای ژن جهش یافته موسوم به FOXP2 بودند. شمپانزه‌ها نیز دارای این ژن ولی بسیار متفاوت از ما هستند. نسخه انسانی علائمی از تغییر تحول‌انگیز شتاب‌یافته در 100,000 سال گذشته را نشان می‌دهد، و این خبر از آن دارد که ژن یافته‌شده کارکرد جدیدی در امکان سخن گفتن برای انسان حاصل کرده‌است.    —Reported by Dr. Michelle Cargill of Celera Diagnostics, Alameda, CA, and Dr. Andrew Clark, of Cornell, in Science, 11 December 2003
  
4.در یک کنفرانس پزشکی خیلی جدید در لس‌آنجلس شرح یک پژوهش اخیر در اوگاندا ارائه شده است مبنی براینکه یک ترکیب درمان‌کننده ساده و ارزان و شگفت‌آور تقریبا در همه کودکان اچ آی وی مثبت مالاریا را ازبین می‌برد. این ترکیب مصرف یک قرص ارزان آنتی‌بیوتیک بطور روزانه و خوابیدن زیر پشه‌بند است- که در مقایسه با گروه کنترل تا 97 درصد موردهای بیماری را کاهش داده است. در این پژوهش، که بوسیله دکتر آن گاساسیرا از دانشگاه میکرر/Dr. Anne Gasasira of Makerere University در کامپالا اوگاندا انجام شده بود، آشکار شد در میان کودکان اچ آی وی سالم که قرص نخورده بودند و نیز زیر پشه‌بند نخوابیده بودند 356 تب‌ولرز مالاریا رخ داده است. این در مقایسه با 4 مورد تب‌ولرز مالاریا میان 356 کودک آلوده به اچ آی وی بود که هردو درمان را دریافت کرده بودند. دکتر الین ابرمز/Elaine Abrams یک پروفسور همه‌گیرشناس و متخصص کودکان در دانشگاه کلمبیا گفت: "یافته‌ها بگونه تکان‌دهنده شگفت‌آور بودند."
  
5.بعضی از تئوری‌ها برخاسته از شواهد داستانگونه‌ای است که تائید آنرا مشکل می‌کند. در سندرم چپ‌ دستی (نیویورک: Bantam Books, 1992) استنلی کورن بدنبال ارزیابی این باور رایج است که می‌گوید افراد چپ دست از افراد راست دست زودتر می‌میرند. اما مدارک مرگ و دیگر سوابق رایج بندرت به ترجیح دست توسط فوت شده اشاره می‌کند. چه داده‌هایی از منابع مطمئن می‌تواند برای آزمون این نظریه بکار رود؟ کورن به سوابق بازیکنان بیس‌بال پرداخت و سن فوت و دستی که با آن توپ پرتاب می‌کردند را ثبت کرد. او دریافت پرتاب‌کننده‌های با دست راست بطور میانگین 9 ماه از پرتاب‌کننده‌های با دست چپ بیشتر عمر کرده‌اند. وی کار را ادامه داد و با کمک یک همکارش در ده شهر کالیفرنیا به خویشان آنهایی که نامشان در لیست فوت شدگان بود تلفن کرد و از آنها درباره دست ارجح فوت شده پرسید. افراد راست دست طبق این بررسی بطور میانگین نه سال بیشتر باقی بودند. 
  
6.از مدتها فبل شناخته‌شده بود که بزرگسالان بلندقدتر شغل‌های بالاتر و بطور میانگین درآمد بیشتر از بقیه کارگران بدست می‌آورند. تعداد زیادی فرضیه برای توضیح رابطه بین بلندی قد و درآمد به میان آمده بود. محققان در کشورهای توسعه یافته به عواملی مانند اعتماد به نفس، تسلط اجتماعی، و تبعیض تاکید می‌کردند. دراین مقاله ما یک توضیح آسانتر را ارائه می دهیم: بطور میانگین افراد بلندقد بیشتر بدست می‌آورند چون زیرک‌تر هستند. تا اوائل 3 سالگی- قبل از آنکه آموزش فرصت ایفای نقش به آنها بدهد- و در سرتاسر کودکی، کودکان قدبلند بطور قابل ملاحظه در آزمون‌ها شناختی بهتر عمل می‌کنند. ضریب همبستگی برای قد در کودکی و بزرگسالی چه برای مردان و چه برای زنان حدود 0.7 است، و بنابراین برای کودکان قدبلند بیشتر محتمل است که در بزرگسالی نیز قدبلند باشند. بعنوان بزرگسال، برای افراد بلندقد بیشتر محتمل است که در شغل‌های با دریافتی بالا که نیاز بیشتر به مهارت‌های سخن‌گویی و عددی و نیز هوش بیشتر دارد مشغول بکار شوند، و در واقع بازدهی آنها را نیز داشته باشند. با استفاده از چهار مجموعه دادها از ایالات متحده آمریکا و بریتانیا، پی بردیم که اضافه دریافت درآمد بزرگسالان قدبلند قابل توضیح با نمرات آزمون‌های شناختی دوران کودکی است. بعلاوه نشان‌دادیم که قدبلند‌ها برای مشاغلی انتخاب می‌شوند که نیازمند به مهارت‌های شناختی بیشتر و فعالیت بدنی کمتر هستند.   —Anne Case and Christina Paxson, “Stature and Status: Height, Ability, and Labor Market Outcomes,” National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 12466, August 2006
7.آیا هنگام اندازه گیری فشار خون موقعیت بازو موجب تفاوت می‌شود؟ محققان در دانشگاه کالیفرنیا در سان دیگو شش اندازه‌گیری توسط دستگاه اتوماتیک از یکصد بیمار در اتاق فوریت‌های پزشکی که مسئله آنها مشکل سیستم گردش خون نبود انجام دادند. فشار خون آنها در حالت های نشسته، ایستاده، و خوابیده اندازه گرفته شد و درهر موقعیت یکبار با بازوهای مستقیم داده‌شده به بیرون و بار دیگر با بازوهای قرارگرفته دردو طرف بدن فشار خون اندازه‌گیری شد. آنها دریافتند که موقعیت بازو اثر بزرگتری تا موقعیت بدن در اندازه نشان داده شده در دستگاه دارد. وقتی دستها در دو طرف بدن بطور موازی قرار داشتند مقدار نمایش تا 14 میلی متر جیوه بیشتر بود. دکتر دیوید، یکی از مؤلفان این مطالعه گفت، هیچ موقعیتی دقیق‌تر نبود، "مهم‌ترین چیز آنست تا موقعیت یکنواخت از یک اندازه گیری تا اندازه‌گیری بعدی بکار برده شود."     —From the Annals of Internal Medicine, reported in The New York Times, 6 January 2004
  
8.در اواخر قرون وسطی تعداد کمی از متکلمان ["دانشمندان" آن روزگار] شاه فرانسه را قانع کردند تا به آنها اجازه دهد آزمایشی را انجام دهند که توسط کلیسای کاتولیک رم ممنوع شده بود. به آنها اجازه داده شد تا وزن روح یک جنایتکار را بوسیله اندازه‌گیری وزن وی قبل و بعد از دارزدن محاسبه کنند. آنگونه که معمول دانشگاهیان است آنها به یک نتیجه معین رسیدند: وزن روح تقریبا یک اونس و نیم بود.     —John Lukacs, “Atom Smasher Is Super Nonsense,” The New York Times, 17 June 1993
  
9.بدون شک نکته برجسته در پیشرفت روانشناسی جامعه صنعتی مجموعه‌ای از مطالعات بود که در کارخانه هاثورن/Hawthorne شرکت وسترن الکتریک در سال 1927 آغاز شد. این مطالعات توسط سه پروفسور هاروارد، التون مایو، روثلیسبرگر، تی. ان وایتهد/Elton Mayo, F. J. Roethlisberger, T. N. Whitehead، و دیکسون از وسترن الکتریک اداره می‌شد. هدف اصلی پژوهش عبارت بود از بدست آوردن داده‌های محکم در باره اثرات روشنایی، دما، دوره‌های استراحت، دستمزد و مانند آنها روی تولید. یک گروه از شش دختر، بعنوان میانگین کارگران، که کار آنها مونتاژ قطعات تلفن بود انتخاب شدند. تقریبا از همان اول نتایج غیرمنتظره آغاز شد: نرخ تولید صرف نظر از افزایش یا کاهش ساعت دوره‌های استراحت روند افزایش را ادامه می‌داد؛ در هر دوره آزمایشی، درهر شرایط، بالاتر از نوبت قبلی آن بود. بنظر می‌رسید جواب در تعدادی از عوامل اجتماعی ظریف و ضمنی قرارداشته باشد.
. . . آنگونه که هومان خلاصه کرد، نرخ افزایش محصول دختران "نمی‌تواند مربوط به هر تغییری در شرایط کاری باشد، چه بطور آزمایشی بدست آمده باشد و یا نه. بهرحال آنرا می‌توان در رابطه با گسترش یک گروه سازمان‌یافته در یک رابطه خاص و مؤثر با سرپرستان خود توضیح داد.   —S. Stansfeld Sargent and Robert C. Williamson, Social Psychology, 1966
  
10.آیا سروصدا به افرادی که غیر ارادی در معرض آن هستند اثرسوء دارد؟ هنگام انتقال فرودگاه مونیخ در آلمان محققان از دانشگاه‌های هامبورک، گاوله در سوئد و کورنل دریافتند که یک فرصت نادر برای یک پژوهش بالقوه در باره اثر سروصدا پیش آمده است، که با اندازه کارآئی دانشجویان نزدیک فرودگاه قدیمی و نزدیک فرودگاه جدید، قبل و بعد از انتقال قابل انجام است. آنگونه که درمجله دانش روانشناسی/Psychological Science در اکتبر 2002 آمده است، مهارت خواندن دانشجویان بهمراه حافظه کوتاه‌مدت و بلند‌مدت هرگروه مورد آزمون قرارگرفت. بعد از انتقال در حافظه و مهارت خواندن دانشجویان نزدیک فرودگاه قدیم  پیشرفت حاصل شد، حال آنکه برای دانشجویان نزدیک محل جدید کاهش در مهارت خواندن و حافظه حاصل گردید.
      سطح بالای سروصدا در یادگیری و پیشرفت تداخل ایجاد می‌کند، آن پژوهشگران نتیجه گرفتند بنظر میرسد بیشتر آسیب‌های یادگیری توسط سروصدا وقتیکه سروصدا از بین برود معکوس می‌شود.  
  
11.بسیاری از افراد تغییر خلق و خوی را در روزهای کوتاه زمستان تجربه می‌کنند— این دارای یک مبنای فیزیولوژیک در مغز است. مطابق با پژوهش آمده در مجله پزشکی بریتانیایی لانست/The Lancet در ژانویه 2003 وجود یکصد داوطلب سالم به محققان اجازه‌داد تا نمونه خون آنها را از رگ‌های گردن/jugular veins بخاطر هرچه بیشتر نزدیکی به مغز در زمانهای متفاوت سال نمونه بگیرند. سپس پژوهشگران سطح مواد شیمیایی مغز و بویژه سروتونین را با داده‌های آب و هوایی- دما، فشارهوا، باران، و نور خورشید در زمانهای خونگیری همبسته کردند. فقط نور خورشید تاثیر علی بر سطح سروتونین داشت که در سه ماه زمستان در پائین‌ترین سطح بود و نیز بسته به روشنایی روز متغیر بود. پژوهشگران نوشتند: "یافته‌های ما شواهد بیشتری براین باور بود که تغییرات رهاسازی سروتونین بوسیله مغز زمینه‌ساز اختلالات خلقی دوره ای و فصلی است.
  
12.پروفسور نوربرت شوارتز/Norbert Schwartz از دانشگاه میشیگان آزمایش زیر را اجرا کرد. او نگرش افرادی را بررسی کرد که از ماشین تکثیر دانشگاه میشیگان برای موضوعی استفاده کرده بودند و وی در آن ماشین یک سکه ده سنتی قرار داده‌بود (آنها که این سکه را پیدا می‌کرند) و نیز برای آنها که این سکه بادآورده را پیدا نمی‌کردند. بعد از استفاده از دستگاه تکثیر از افراد خواسته شد تا بگویند چقدر در باره زندگی شاد هستند. پروفسور شوارتز گفت، "پیداکردن سکه شما را تا حدود بیست دقیقه شاد می‌سازد. این حالت بتدریج تحلیل می‌رود."    —N. Schwartz, Well Being: Foundations of Hedonic Psychology (New York: Russell Sage Foundation, 1999
  
13.بررسی وسیع‌ترین و نیز طولانی‌ترین مراقبت در حال اجرا از کودکان آمریکایی نشان داده‌است که نگهداری یک کودک پیش دبستانی برای یکسال یا بیشتر در مراکز مراقبتی روزانه احتمال آنکه کودک در کلاس برهم زننده باشد را بیشتر می‌کند- و این اثر تا کلاس ششم باقی می‌ماند. گذران حداقل 10 ساعت درهفته در چنین مراکز با نتیجه‌ای یک درصد بیشتر از یک ارزیابی استاندارد مشکلات رفتاری تکمیل‌شده توسط معلمان مطابقت می‌کرد. راهنمایی‌های والدین و عوامل ژنتیکی تاثیرات شدید بر نحوه رفتار کودکان داشت— اما این یافته‌ها در باره اثر مراکز مراقبتی روزانه فارغ از جنسیت، درآمد خانواده و کیفیت مراکز مراقبت روزانه بود.     —National Institute of Child Health and Human Development, “Early Child Care and Youth Development,” 26 March 2007
  
14.سرعت می‌کشد، یک گزارش از انستیتو بیمه برای سلامتی در بزرگراهها، منتشر شده در نوامبر 2003، نتیجه می‌گیرد که افزایش سرعت در بزرگراههای بین ایالتی منجر به مرگ بیشتر  از 1,900 نفر در 22 ایالت از 1996 تا 1999 گردیده است. این گزارش، گرچه عجیب، برمبنای یک مطالعه توسط مدیریت سلامت حمل و نقل زلاندنو است که در ایالات متحده کار می‌کند و نشان داد که وقتی اداره فدرال سقف 65 مایل در ساعت برای سرعت قرارداد تعداد مرگ ومیر در بزرگراههای ایالات متحده کاهش یافت. اما بلافاصله بعد از لغو سقف سرعت در ایالت‌هایی که حد 65 مایل در ساعت را رعایت نکردند بطور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافت و حال آنکه ایالت‌هایی که حد سرعت را ادامه دادند افزایش مشاهده نشد، این بررسی نشان‌داد وقتی که رانندگی با سرعت بیشتر انجام گردد تلفات ترافیکی رشد می کند.      —“Study Links Higher Speed Limits to Deaths,” The New York Times, 24 November 2003
  
15.
یک مطالعه 16 سال 8,867 مرد غیرسیگاری با شغل حرفه‌ای، وزن طبیعی، حرکت  بدنی به‌اندازه روزانه، و رژیم غذایی سلامت را مد نظر قرار داد. آنها که نیم تا دو وعده شراب، آبجو یا لیکور در روز مصرف می‌کردند کاهش 41 تا 62 درصد خطر حمله قلبی داشتند و این در مقایسه با آنهایی بود که هرگز الکل نمی‌نوشیدند. بنظر میرسد که مصرف متعادل در مقدار نوشابه های الکلی احتمال حمله قلبی را کاهش می دهد. این تاثیر فقط در آنها با بیماری قلبی نبود. مدیر ارشد این مطالعه نوشت: "حتی در پائین ترین ریسک افراد، ما هنوز خطر کمتر را در رابطه با نوشیدن متعادل پیدا می‌کنیم."   —Kenneth Mukamal, “Alcohol Consumption and Risk for Coronary Heart Disease in Men with Healthy Lifestyles,” Archives of Internal Medicine, 23 October 2006
  
16. مداخلات "معنایی/noetic" مانند نیایش و MIT(درمان‌هایی مبتنی بر موسیقی/Music، تصاویر پنداشتی/imagery و لمس/touch) برای بیماران قلبی— بعنوان "برآمد تاثیرات معالجات نامحسوس بدون استفاده از دارو، ابزار و دستگاه، یا روندهای جراحی" تعریف می‌شود.  748 بیمار عروق کرونر قلب که درحال آماده‌شدن برای درمان بوسیله استنت‌گذاری یا کاتترگذاری/percutaneous coronary intervention/elective cardiac catheterization  بودند در یکی از نه جایگاه این پژوهش ثبت‌نام کردند. برای آزمایش کارایی مداخلات "معنایی"، بیماران بطور تصادفی به چهارگروه تقسیم شدند. یک گروه (189 بیمار) نیایشهای نیابتی و MIT هردو را دریافت داشتند؛ گروه دوم(182 بیمار) فقط نیایشهای نیابتی را داشتند، گروه سوم(185 بیمار)  فقط MIT را دریافت کردند و گروه چهارم(192 بیمار)  نه نیایش نیابتی و نه MIT را دریافت کردند. روش‌های درمان قلب بشیوه مداخله‌ای مطابق معیارهای استاندارد هر انستیتو در یک دوره شش ماهه پیگیری شد. گروه نیایش نیابتی از دو سو نامعین/double blinded بودند، یعنی بیمار و تیم مراقبتی نمی‌داستند برای چه‌کسی نیایش نیابتی انجام می پذیرد. گروه نیایش در این مطالعه از سراسر جهان بودند و در میان آنها بودایی، مسلمان، یهودی، و فرقه‌های مختلف مسیحیت حضور داشتند. 89 درصد بیماران نیز می‌دانستند که کسی در بیرون از این پژوهش برای آنها نیایش می‌کند.
     آنگونه که مرکز پزشکی بیمارستان دوک گزارش داد، محققان تفاوت معنی‌داری بین این چهار گروه درمانی نیافتند. نیایش نیابتی و استفاده از موسیقی، تصاویر پنداشتی و لمس اثر معنی‌داری بر نتایج اولیه کلینیکی این بیماران که تحت درمان پزشکی مداخلانه قرار گرفته بودند نداشت.    —“First Multicenter Trial of Intercessory Prayer,” The Lancet, 16 July 2005
  
17.انگیزه‌ها برای مشارکت طبیعی به سراغ کسانی که به پول می‌اندیشند نمی‌آید. روانشناسان دریافته‌اند که بخاطر آوردن‌های ناآگاه برای پول افراد را برمی‌انگیزاند تا بیشتر در کارخود مستقل باشند و کمتر محتمل باشد درپی کمک از دیگران یا فراهم‌آوردن آن باشند. دریک آزمایش 52 دانشجوی کارشناسی در برابر جملات در هم آمیخته قرار گرفتند تا آنها را مرتب کنند، یک گروه جملاتی را که در باره پول بود، مانند "پرداخت حقوق بالا" ندیده می‌گرفتند و این درحالی بود که سراغ حل آن معماهایی می‌رفتند که به پول ارجاعی نداشت. پژوهشگران سپس به دانشجویان یک معمای مشکل انتزاعی برای حل دادند و نیز پیشنهاد کمک درحل را در صورت درخواست آنها. آنان که به پول فکر می کردند مسئله را توسط خودشان و بطور میانگین 70 درصد طولانی‌تر از بقیه حل کردند. دانشجویانی که ذهنشان برای پول "پیش آماده" بود  گرچه بطور روشن بخود متکی بودند  ولی به نسبت آنان که ذهنشان برای پول "پیش آماده" نبود  دو بار کمتر محتمل بود تا  به دانشجویان مشکل‌دار یاری رسانند و وقتی از آنها خواسته شد برای دانشجویان نیازمند پول اهدا کنند دوبرابر خسیس‌تر بودند.  —Kathleen Vohs, Nicole Mead, and Miranda Goode, “The Psychological Consequences of Money,” Science, 17 November 2006

 

وبلاگ کتابصفحه کتاب