درآمد به منطق
فصل ۱۳: احتجاج علّی
 قسمت۴:  روش‌های تحلیل علّی
آ: روش توافق
وبلاگ کتابصفحه کتاب جان استوارت میل

بخش سوم:آنالوژی و علّیت

فصل سیزدهم: احتجاج علّی - قسمت چهارم- آ: روش توافق

 

۴.۱.۱۳    روش‌های تحلیل علّی/روش توافق

 

 

پیکربندی کلاسیک روش‌ها، با مرکزیت برای همه استقرا، بوسیله جان استوارت میل در قرن نوزدهم (در نظم منطق/A System of Logic, 1843) ارائه شد. بررسی منظم وی در باره این روشها موجب آن شد تا منطقدانان به آنها در استدلالات استقرائی با عنوان روش‌های میل رجوع نمایند. اما خود این تکنیک‌ها - که مطابق آنچه متداول است ۵ از آنها تمیزداده شده هستند - بطور قطع توسط وی ابداع نشده‌اند و نیز نباید تصور شود که آنها صرفا یک محصول اندیشه قرن نوزدهمی هستند. برعکس، آنها ابزارهای جهانی بررسی‌های علمی هستند. نام‌هایی که میل به آنها داد هنوز مورد استفاده هستند، و این همان پیکربندی دقیق میل است از آنچه وی آنرا "احکام استقرا/canons of induction" نامید، این تکنیک‌هایِ پژوهش همیشه مفید خواهند بود. در ایضاحات امروزه کشفیات علوم زیستی، اجتماعی، و فیزیکی عموماً از متدولوژی‌ بکاربسته‌ از یک یا گونه دیگر(یا ترکیب) این پنج تکنیک استدلال استقرائی با نام روش‌های میل یاد می‌شود. آنها عبارتند از:

1- روش توافق
2- روش تفاوت
3- روش متصل توافق و تفاوت
4- روش باقیمانده
5- روش  تغییرات همزمان

 ما هریک از اینها را به نوبت و در هر مورد پس از  آوردن عبارت کلاسیک میل (با یک استثنا) توضیح و نیز با مثال بررسی خواهیم کرد. اینها تکنیک‌هایی هستند که علم/science بر آنها بکار است و در جستجو برای قوانین علّی بدانان تکیه دارد.

 

آ.   روش توافق

جان استوارت میل نوشت:

اگر دو یا بیشتر از موردهای پدیده تحت بررسی دارای فقط یک ماوقع مشترک هستند، آن ماوقع که در آن، همه موردها موافقند علت (یا معلول) پدیده دادشده است.

 

این روش پا فراتر از برشمردن ساده می‌گذارد، بدینگونه که نه تنها فقط در پی کشف تکرار پیوستگی علت با معلول است، بلکه درپی شناسایی فقط آن ماوقع، یک ماوقع، که بگونه نامغیّر در پیوند با معلول یا پدیده‌ای که ما بدنبال آن هستیم، است. این یک ضرورت و به اندازه زیاد یک ابزار عام برای بررسیهای علّی است. برای مثال در جستجوی علت بعضی همه‌گیرهای/epidemic مرگ‌آور یا در جستجوی بعضی پدیده‌های زمین‌شناسی، اپیدمی‌شناسان یا زمین‌شناسان بدنبال ماوقع‌های خاصی هستند که همراهی‌کننده آن نتیجه باشند. آنها می‌پرسند، به چه طریقی مجموعه‌های متفاوت از ماوقع‌ها وقتی که آن نتیجه حاصل می‌شود در توافق باهم هستند؟

فرض کنید بین ساکنان یک خوابگاه یک ناراحتی ناگهانی گوارشی رخ داده است که می‌باید علت آنرا بیابیم. بطور طبیعی اولین توجه وارسی براین است که: چه خوراکی‌هایی توسط همه آنها که بیمار شده‌اند خورده شده ‌است. غذاهایی که بعضی و نه همه مبتلایان خورده‌اند محتمل نیست که علت این یورش باشند، می‌خواهیم دریابیم چه ماوقعی مشترک در هر حالت بیماری است. البته آنچه  بعنوان [ماوقع]مشترک بدست خواهد آمد ممکن است خوردن نباشد و برای مثال استفاده از بعضی وسایل آلوده آشپزخانه یا نزدیکی به بعضی پساب‌های زیان‌آور و یا ماوقع دیگر باشد. لیکن فقط وقتی بعض ماوقع پیداشد که درآن همه حالات بیماری در موافقت با آن هستند، آنوقت است که ما در مسیر حل مسئله خواهیم بود.

بطور شماتیک روش توافق را می‌توان بگونه زیر ارائه کرد که درآن حروف بزرگ نشان‌دهنده ماوقع‌ها و حروف کوچک‌‌ مشخص کننده پدیده‌ها هستند.

 

A B C D همراه  w x y z رخ می‌دهند.
A E F G همراه  w t u v رخ می‌دهند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بنابراین A علت (یا معلول)  w است.

 

این روش بویژه در شناسایی یک قسم پدیده یا دامنه‌ای گسترده از ماوقع‌ها که در بررسی آنها وعده‌های علمی حضور دارند ثمرمند است. اینها بطور سودمند حتی اگر قطعی نیز نباشند حرکت برانگیز هستند. برای مثال، در ژنتیک مولکولی اغلب می‌توان علت احتمالی یک بیماری ارثی را با کاربرد روش توافق به اندازه زیاد محدود کرد. آیا در میان خانواده‌های مبتلا به اختلال خاص یک عامل مشترک شایع است؟ یک بررسی در باره آرایش ژنتیکی چنین خانواده‌ها انجام می‌شود، سپس با رفتن بسمت آن آرایش ژنتیکی که در میان این خانواده‌ها پیدا می‌شود، و نه معمولاً در دیگران، کرموزوم معیوب به ارث رسیده(و گاهی جای خاصی روی آن کروموزوم) ممکن است پیداشود. این راه نشان‌داده یک روش مؤثر در پیگیری علت بعضی بیماری‌ها است.

بطور مشابه، فلورایدی کردن آب در نواحی توسعه یافته در اطراف جهان نتیجه کشفی در بیش از نیم قرن پیش است، در شهرهایی که نرخ پوسیدگی دندان بطور غیر عادی پایین بود، یک ماوقع مشترک آن بود که سطح فلوراید آب مصرفی بطور غیر معمول بالا بود. برای تثبیت پیوند علی، در دو شهر که وسعت قابل ملاحظه‌ای داشتند واقع در امتداد رودخانه هودسن-- نیوبرگ و کینگستون، نیویورک - مطالعه نزدیکی در دهه 1940 انجام شد؛ آب نیوبرگ فلورایدی شد‌ و  آب کینگستون بی فلوراید باقی ماند. آمار  یک اثبات قابل‌توجه نشان داد: در نیوبرگ کودکان تا رسیدن به سن 14 سالگی 70 درصد کاهش پوسیدگی دندان داشتند-- حال آنکه هیچ تفاوت بین دو شهر در نرخ سرطان، تولد‌های ناقص، و بیماری قلبی وجود نداشت. گرچه این جلوگیری از پوسیدگی در آن زمان قابل توضیح کامل نبود، لیکن باندازه کافی برای توجیه فلورایدی کردن آب شهری دانستگی آورد.

روش توافق بطور گسترده‌ توانمند است.  یک پیشرفت بسیار امیدوارکننده در تلاش برای کمک به افراد سیگاری در بریدن اعتیادشان به نیکوتین کشفی بود که گزارش آن در مجله علم/Seince در 2007 آمد، آن اینکه در گروه کوچکی از افراد که از جراحتی در ناحیه‌ای از مغز بنام اینسولا/insula در رنج بودند تمایل به سیگار کشیدن بسرعت ازبین رفت!  بنظر می‌رسد چیزی در اینسولا  عنصر تعیین کننده در اعتیاد باشد. وقتی تحلیل داده‌های آماری کامل‌شد یک سرمحقق از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گفت، "آشکارشد که احتمال ترک سیگار آسان پس از آسیب به اینسولا 136 برابر بیشتر از آسیب به هرجای دیگر مغز است." یک عصب شناس از انستیتو ملی سوء مصرف موادمخدر  اشتیاق خود را نشان داد: "در اختیار داشتن هر نوع متغیری با این نرخ برای ترک سیگار قابل ملاحظه است، ربط آن به ناحیه خاصی از مغز  فوق‌العاده است[5].  اکنون برای پژوهشگران مشتاق به کاربرد روش توافق برای ترک اعتیاد، این یک پرسش عمده شده ‌است: "آیا می‌توان یادگرفت اینسولا را غیرفعال ساخت."[6]

:  اینجا را کلیک کنید.

بطور کوتاه، هرجا که ما یک تک ماوقع مشترک را برای همه موردهای یک پدیده داده‌شده بیابیم، می‌توانیم براستی نتیجه بگیریم که حداقل ناحیه علت آنرا جایابی کرده‌ایم.

روش توافق دارای محدودیت‌های جدی است. بانگاه خاص به موارد تائیدی، این روش به خودی خود  اغلب ناکافی برای شناسایی علت متصور است. داده‌های در دسترس به ندرت آنگونه آسان چیده شده‌اند تا مجوز شناسایی یک ماوقع مشترک در تمام حالات را بدهند. هنگامی که یک پژوهش بیش از یک عامل مشترک در همه حالات آشکار کند، این روش به تنهایی قادر نیست احتمالات جایگزین را برآورد نماید.

گرچه حضور توافق بین ماوقع و پدیده در بیشتر موارد غیرقطعی است، لیکن غیبت توافق در تعیین آنچه علت پدیده مورد نظر نیست کمک کننده خواهدبود. روش توافق در اساس حذفی است، و به این امرواقع اشاره دارد که ماوقع‌های برآمد در بعضی از حالات، و نه همه آن حالات پدیده مورد نظر، آنگونه نیستند که محتمل باشند علت آن [پدیده] هستند. بنابراین آنان که علیه یک رابطه علی ارائه شده استدلال می‌کنند به احتمال زیاد توجه را به نبود توافق یکنواخت جلب خواهند کرد و نتیجه می‌گیرند که علت ارائه شده نه شرط لازم و نه شرط کافی آن پدیده است.

☚:  اینجا را کلیک کنید.

بعد ار آموختن همه آنچه را که روش توافق می‌آموزد، دیگرروشهای استقرائی، با توان بیشتر پالایش جستجوی علت‌ها، قطعاً مورد نیاز هستند.

 

تمرین

 

گزارش‌های علمی زیر را تحلیل نمائید و توضیح دهید چگونه الگوی روش توافق در هرکدام بروز می‌یابد. در هر حالت محدودیت‌های روش توافق آنگونه که در جستجوی پیوند علّی است را بحث نمایید.

 

1- تره‌فرنگی(پیاز سبز) آلوده که در سس مکزیکی خوابانده‌شده در رستوران چی-چی در غرب پنسیلوانیا مجانی برای هر میز سرو می‌شد. تقریبا قطعی است که این علت شیوع وسیع بیماری هپاتیت A در منطقه است. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها دیروز گفت دسته‌های تره‌فرنگی برای پنج روز یا بیشتر در سطل‌های بزرگ همراه یخ ذخیره و از مکزیکو حمل شده بودند. در نتیجه حتی اگر بعضی دسته‌ها هنگام تحویل آلوده به ویروس هپاتیت شده باشند، این می‌توانست بسرعت به تمام تره فرنگی‌های دیگر نیز سرایت کند- یخ آب سطل‌ها "سوپ هپاتیت" شده بودند. بعداً تره فرنگی‌ها آبکشی، ریز و بیشتر از 2 روز در یخچال نگهداری شدند، سپس به سس‌های مکزیکی که در بسته‌های 40 لیتری درست شده بودند اضافه شده و برای بیشتر از سه روز در سردخانه نگه داشته شدند. این شیوع که موجب کشته شدن سه نفر و نیز بیماری 575 مشتری رستوران چی-چی شد، بزرگترین شیوع ملی هپاتیت از یک منشاء است.
     هپاتیت A توسط دفع مواد زائد پخش می‌شود و بویژه توسط آنان که دست های خود را بعد از توالت رفتن با صابون نمی‌شویند. ویروس خارج از بدن تکثیر نمی‌شود، اما می‌تواند همراه غذا زنده بماند. هپاتیت A یک بیماری معمول کودکی در مکزیک است و  در آنجا کودکان معمولا در مزرعه‌های تره‌فرنگی کار می‌کند؛ پساب‌های آلوده نیز می‌توانند زیان رسان باشند، وقتی که برای آبیاری، شستن یا ساختن یخ برای حمل بکار روند. اینکه چگونه تره فرنگی‌ها آلوده شده‌اند دانسته نیست.  

حل:

 

      آشکارا روش توافق ابزار اصلی دراین بررسی است. در یک دوره زمانی بسیار محدود در ناحیه‌ای محدود، همه آنها که به بیماری هپاتیت آ مبتلا شدند در رستوران چی-چی در بیور ولی، شمالغرب پیتزبرگ، غذا خورده‌اند.

      چنانچه C عبارت باشد از ماوقع غذا خوردن در رستوران چی چی (و D تا O عبارت باشند از  بقیه ماوقع‌های آن صرف غذاها) و s عبارت از پدیده آلوده‌شدن به هپاتیت آt تا z نیز برآمدهای دیگر آن صرف غذاها) باشند، می‌توانیم استدلال را بقرار زیر شماتیک نمائیم:

 

C DEFG همراه s tuv رخ می‌دهند.
C HIJK همراه s xyz رخ می‌دهند.
C LMNO همراه s wyt رخ می‌دهند.

 

و بطور قابل قبول نتیجه بگیریم که  C علت s است.

      این رستوران بسرعت بسته شد، اما روش توافق فقط تا شناسایی غذای حامل ویروس می‌تواند پیش رود. علت دورتر و قابل حذف این شیوع، یعنی منشاء خاص آلودگی تره‌فرنگی ناقل ویروس فقط با این روش قابل شناسایی نیست.

“Government Makes It Official: Blame Scallions for Outbreak,” The New York Times, 22 November 2003

 

2- پژوهش‌گران در دانشگاه کالیفرنیا در ایروین بهبود معنی‌دار کارایی در انجام آزمونهای هوش بوسیله شنیدن موسیقی پیانو موتزارت را فرضیه‌مند کرده‌اند. دکتر فرانسیس اچ راشر و همکار وی گزارش کرده‌اند که:

 

ما آزمایشی را انجام دادیم که در آن به هر دانشجو سه مجموعه کاری استاندار IQ در استدلال‌های فضایی داده شد؛ مقدم به هر کار 10 دقیقه از موارد زیر انجام شد.

 

1- گوش دادن به سونات موتزارت برای دو پیانو؛ یا
2- گوش دادن به یک موسیقی آرام بخش؛ یا
3- سکوت.

 

کارایی برای آن مجموعه کار‌ها که بلافاصله بعد از اولین شرط بودند در مقایسه با دوتای دیگر بهبود یافت.
      نمرات تست، با میانگین 8 تا 9 امتیاز، بدنبال سونات موتزارت افزایش یافت. بعضی از دانشجویان گزارش کردند که آنها به موتزارت علاقمند بوده‌اند و بعضی نه، ولی هیچ اختلاف قابل انتساب اندازه‌پذیر به سلیقه‌های مختلف وجود نداشت. "ما یک مدل سیستم عصبی مغز را مورد آزمون قرار دادیم،" دکتر راشر گفت، "و ما چنین فرضیه‌ای را در نظر گرفته‌ایم که این الگوها ممکن است بین فعالیت‌هایی چون - شطرنج، ریاضی، و نوع خاصی از موسیقی مشترک باشد.  . . . شنیدن اینگونه موسیقی ممکن است گذرگاههای عصبی دارای اهمیت برای شناخت را تحریک کند."  __Frances H. Rauscher, Gordon L. Shaw, Katherine N. Ky, “Music and Spatial Task Performance,” Nature, 14 October 1993

 

3- پژوهشگران پزشکی نتیجه گرفته‌اند که نه‌تنها زمانبدی رابطه جنسی در رابطه تخمک‌گذاری شانس عمل لقاح را بسیار زیاد تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه عمل لقاح وقتی رخ می‌دهد که رابطه جنسی در مدت یک دوره مشخص در چرخه قاعدگی باشد.

 

ما 221 زن سالم که قصد حامله‌شدن را داشتند بکار گرفتیم. در ضمن زنان روشهای کنترل را متوقف کردند، آنها شروع به جمع‌آوری نمونه ادرار روزانه و نیز ثبت سابقه داشتن رابطه جنسی کردند. ما برای برآورد روز عمل لقاح متابولیسم پروجسترون و استروژن ادرار را اندازه گیری کردیم. در مجموع از 625 چرخه قاعدگی که برای آنها تاریخ‌های لقاح می‌توانست برآورد شود، 92 حاملگی آغاز شد.  . . . دو سوم (129 = n) به سرانجام تولد زنده پایان پذیرفت. لقاح فقط وقتی رخ‌داد که رابطه جنسی در مدت یک دوره شش روزه بعد از برآورد تخمک‌گذاری انجام یافته بود. احتمال لقاح در دامنه‌ای از 10٪ برای رابطه جنسی پنج روز قبل از تخمک‌گذاری تا 33٪ برای خود روز تخمک‌گذاری بود.

 

نتیجه: در میان زنان سالمی که سعی برحاملگی داشتند، تقریبا همه حاملگی‌ها را می‌توان به رابطه جنسی در مدت یک دوره شش روزه پایان یافته در روز تخمک‌گذاری ویژه‌مند کرد.  __Allen J. Wilcox, Clarice R. Weinberg, Donna D. Baird, “Timing of Sexual Intercourse in Relation to Ovulation,” The New England Journal of Medicine, 7 December 1995

 

4- یک خانواده بزرگ در شهر کارتاگو واقع در کاستاریکا مدتها از یک ابتلا غیرمعمول در رنج بودند- نوع غیر قابل درمانی از ناشنوایی ناشی از عامل ژنتیکی. فرزندان متولد شده دراین خانواده در حوالی ده‌سالگی 50 درصد شانس گرفتاری به این بیماری را داشت، یعنی وقتی آنان که وارث یک جهش ژنتیکی بودند احساس از دست دادن شنوایی می‌کردند  و به سرنوشت خویش پی‌می‌بردند. دانشمندان دانشگاه واشنگتن اخیرا به علت ابتلا خانواده به یک ژن قبلا ناشناخته، نامیده به ژن شفاف/diaphanous، رسیدند؛ این ژن به کارکرد سلول‌های موهای نازک واقع در گوش داخلی که به ارتعاشات صوتی صوتی پاسخ می‌دهد کمک می‌کند.

 

       این ژن دارای یک جهش است که در خانواده کاستاریکایی آشکار شده است، بنیانگذار این خانواده که در سال 1713 از اسپانیا به کاستاریکا آمده است مبتلا به این نوع ناشنوایی بود و همینطور نیمی از زادگان وی در هشت نسل. بسیاری از افراد خانواده در کارتاگو باقی مانده‌اند زیرا ناشنوایی خانواده در آنجا شناخته شده و نیز پذیرفته شده است. فقط با یک خانواده، از آنجاکه تفاوتهای ژنتیکی کمی وجود داشت، بررسی انجام شد و در طول شش سال این ژن دقیقا معین گردید. جهش تعیین کننده درگیر فقط یکی از 3600 مقاله ژورنال نامه شیمی بود که تشکیل‌دهنده DNA آن ژن بودند.  __ Reported in Science, 14 November 1997

 

5- محققان انستیتوی ملی سرطان اعلام کرده‌اند تعدادی نشانگرهای ژنتیکی را یافته‌ که در برادرهای هوسکسوئل/gays مشترک هستند، و این نشانده ریشه ژنتیکی هموسکسوآلیته[در مردان] است. بررسی کنندگان، مجله علم/Science در 16 ژوئیه 1993، دریافتند که 32 زوج برادر بررسی شده در این مطالعه در دنباله‌های DNA مشخص بر کروموزوم X مشترک هستند، این کروموزوم فقط از مادرهایشان به ارث می‌رسد. استدلال ضمنی در گزارش این است که اگر برادرهای مشترک با داشتن دنباله‌های مشخص از DNA هموسکسوئل هستند، می‌توان این دنباله‌ها را بعنوان نشانگرهای ژنتیکی هموسکوئل بودن[در مردان] در نظر گرفت.

حل:

 

        این یک کاربرد مستقیم روش توافق است. از میان همه زوج برادرهایی که دارای خصوصیت مشترکی بودند نه همه ولی با درصد خیلی بالا هموسکسوئل بودند -- این خصوصیت که آنها دارای DNA معینی روی کرموزوم X هستند. این تحلیل تا اندازه‌ای شایستگی دارد- اما بسیار از اینکه ثابت کند علت هموسکسوئل بودن برادرها آن دنباله‌ها هستند فاصله دارد. ما در مرحله اول توجه داریم این دنباله‌ها در همه برادرها هموسکسوئل مشترک نبوده است، که این بلافاصله سایه شک بر رابطه علّی تصورشده می‌اندازد؛ یعنی توافق کلی نیست. و در مرحله دوم توجه داریم که بسیار ممکن است خصوصیات دیگری بین زوج برادرها مشترک باشد که آنها منجر به هموسکسوئل بودن آنها باشند- خصوصیاتی که شاید هنوز شناسایی نشده‌اند و مطمئنا دراین تحقیق مورد بحث قرار نگرفته‌اند. گرچه بعنوان یک استدلال کارگر نیست ولی این کاربرد توافق دامنه‌ای از ملاحظات ارزشمند بیشتر در جستجوی پیوند علی مربوط به هموسکسوآلیته را خاطرنشان می‌کند.

 

 

 

6- رابطه بین ختنه مردان و عفونت HIV برای سالهای بسیار  دل‌مشغولی ژورنال پزشگی بریتانیایی لانست/The Lancet بوده است. پیش از ورود به این قرن پژوهشگران بررسی کننده این رابطه در لانست نوشتند که مطالعات انجام‌شده که سابقه  آن تا 1989 برمیگردد نشان‌دهنده افزایش بسیار زیاد ریسک عفونت HIV-1 برای مردان ختنه‌نشده است. آنها بعدا نوشتند شواهد اپیدمی‌شناسی و زیست‌شناسی که آنها را بهم پیوند می‌دهد "متقاعد کننده شده است."  بررسی‌های بسیار اخیر در کنیا و اوگاندا شواهدی را ارئه می‌کند که حتی مؤید بیشتر نیز هستند. در سال 2006 آزمایش‌ها در آن کشورها که بوسیله انستیتو ملی سلامت ایالات متحده در حال انجام  بودند بخاطر آشکاری نتایج متوقف شد!  روشن شد که ختنه خطر ابتلا مردان به ایدز را در رابطه جنسی غیر هم‌جنس تقریبا تا نصف کاهش می‌دهد و لذا مسئولان ایالات متحده نتیجه گرفتند ادامه بدون پیشنهاد ختنه به 8000مردان شرکت کننده در آزمایشات غیراخلاقی است.  ارقام نهایی دوباره برآوردشده که در  لانست در 23 فوریه 2007 چاپ شد بیشتر تکان‌دهنده هستند.  آنها می‌گویند ختنه خطر آلودگی ایدز را تا 65 درصد کاهش می‌دهد. دکتر آنتونی فوسه ار تستیتو ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی  چنین مصر است:  "توجه کنید. این فقط یک بار  اقدام برای همیشه است که چنانچه تحت شرائط مناسب پژشگی انجام شود  سلامت خواهد بود. اگر واکسن ایدزی به همین اندازه کارا داشتیم آنوقت همه جا صحبت آن بود."

 

☚:  اینجا را کلیک کنید.

7- (این تمرین در ویراست -چاپ/14/2013حذف شده است) طبق گزارش نشریه آمریکایی ژنتیک انسانی/ The American Journal of Human Genetics در دسامبر 2002 جستجوی طولانی برای ژنی که موثر در علت شیزوفرنی است در حال نتیجه دادن است. یک ژن سرگردان/errant که در ابتدا بین بیماران مبتلا به شیزوفرنی در ایسلند مشاهده شده است اکنون یک زمینه‌یابی نشان داده است که در بیماران اسکاتلندی نیز مشاهده شده  که آشکارا نقش علّی این ژن، NRG1/neuregulin-1، را تایید می‌کند.  این ژن یک پروتئین سیگنال‌ده را می‌سازد که پذیرش سلول‌های مغزی انتقال دهنده پیام بین رشته‌های عصبی را افزایش می‌دهد و بنابراین ممکن است روندی که در آن سیناپس‌ها در مغز ساخته و از بین‌میروند را کنترل کند. یکNRG1 معیوب که بنظر می‌رسد توضیحی بر تجمع  سیناپس‌های شکل‌گرفته خطادار  در  مغز باشد در بیماران ایسلندی و نیز اسکاتلندی یافته شده است  و این خود توضیح برای طبیعت پیشرفت کننده شیزوفرنی است. دکتر ران استفاسون از کمپانی رمز گشایی ژنتیکی/Decode Genetics و محققان دیگر گزارش کرده که گونه یکسانی از این ژن را در بیماران  شیزوفرنی در ولش، آلمان و آمریکا یافته‌اند. دکتر آن پولور یک متخصص شیزوفرنی در دانشگاه جان هاپکینز گفت که داده‌های جدید "بسیار قانع کننده"  و "واقعاً شواهد کافی برای پشتیبانی یافته‌های اصلی" است.پانوشت:

[5]-  Dr. Steven Grant, quoted in Science News, 27 January 2007.

[6]- Here quoting Dr. Nora Volkow, director of the National Institute of Drug Abuse, quoted by Benedict

 

 

وبلاگ کتابصفحه کتاب 

 

 روش‌های میل
Mill's methods
پنج الگوی استدلال استقرائی تحلیل و پیکربندی شده  بوسیله جان استوارت میل که توسط آنها فرضیه‌ها تایید یا رد می‌شوند.
استدلال- استدلال استقرائی- فرضیه- - -روش توافق
Method of Agreement
یک الگو از استدلال استقرائی که در آن نتیجه گرفته می‌شود هرگاه دو یا بیشتر از موردهای یک پدیده فقط دارای یک ماوقع مشترک هستند آنگاه آن یک ماوقع مشترک علت (یا معلول) آن پدیده است.
استدلال- استدلال اسقرائی- علت- معلول- ماوقع- پدیده مورد