درآمد به منطق
فصل ۱۳: احتجاج علّی
 قسمت۴:  روش‌های تحلیل علّی
ج: روش متصل تفاوت
وبلاگ کتابصفحه کتاب  

بخش سوم:آنالوژی و علّیت

فصل سیزدهم: احتجاج علّی - قسمت چهارم-  ج: روش مشترک توافق و تفاوت

 

۴.۳.۱۳    روش‌های تحلیل علّی/ روش متصل توافق تفاوت

 

 

ج.   روش متصل توافق و تفاوت

گرچه میل معتقد بود روش متصل توافق و تفاوت یک روش مستقل و مجزا است، لیکن کارزدن آن در یک پژوهش یکسان، بعنوان ترکیب روش توافق و روش تفاوت،  بهتر فهمیده خواهد شد. این روش را می‌توان بگونه شماتیک بقرار زیر نشان داد (مانند قبل، حروف بزرگ نشاندهنده ماوقع‌ها و حروف کوچک نشان دهنده پدیده‌ها هستند):

 

A B C  ــــ   x y z.       A B C  ــــ   x y z.
A D E  ــــ   x t w.        B C  ــــ    y z.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ببنابراین A معلول، یا علت، یا بخش جبران‌ناپذیر علت،  x است.

 

چون هرکدام از این دو روش (بالا سمت راست شماتیک توافق و سمت چپ شماتیک تفاوت) اندازه‌ای از احتمال را برای نتیجه می‌آورند، بنابراین کاربرد متصل آنها احتمال بیشتری را برای نتیجه می‌آورد. در بسیاری از پژوهش‌های علمی این ترکیب به مقدار زیاد بعنوان یک الگوی توانمند در استدلال استقرایی بکار می‌رود.

ای نمودار در کتاب نیست و فکر آن برگرفته از  اینجاست.

یک پیشرفت قابل توجه در پزشکی تصویری از روش متصل را بدست می‌دهد. هپاتیت آ یک عفونت کبدی است که دههاهزار کودک آمریکایی را مبتلا می‌کرد؛ و بطور گسترده درمیان کودکان که گاهی نیز به مرگ نیز منجر می‌شد، عمدتاً توسط غذا و آب آلوده، گسترش یافته بود. چگونه می‌شد از آن جلوگیری کرد؟ البته راه حل مطلوب می‌توانست یک واکسن مؤثر باشد. اما مشکلات زیادی در مقابل کسانی بود که می‌خواستند واکسنی برای هپاتیت آ را آزمایش کنند: بسیار سخت بود تا پیش‌بینی شود کجا گسترش آلودگی رخ خواهدداد و بنابراین انتخاب موردهای آزمایش بگونه‌ای که نتایج قابل اعتماد ببار آورد میسر نبود. این مشکل سرانجام بشیوه زیر سرانجام یافت:

یک واکسن که می‌توانست واکسن نهایی نیز باشد بین جامعه یهودیان حسیدیک/Hasidic در کاریاس جوئل/Kiryas Joel، اورنج کانتی، نیویورک، جامعه‌ای که درآن بطور غیرمعمول به بلای همه‌گیری سالانه این آلودگی مبتلا بودند آزمایش شد. در کاریاس جوئل تقریبا کسی نبود که از هپاتیت آ در امان باشد و تقریبا هفتاد درصد اعضای جامعه تا سن نوزده سالگی به آن مبتلا می‌شدند. دکتر آلن ورزبرگر/Alan Werzberger و همکاران وی از انستیتو دارو ودرمان کاریاس جوئل 1,037 کودک از آن جامعه با سنین دو تا شش سال را بکار گرفتند، این‌ها کودکانی در معرض ویروس هپاتیت آ بودند که این از نبود پادتن این ویروس در خونشان معین شده‌بود. نیمی از آنان (519) یک دوز واکسن جدید را استفاده کردند و حتی یک مورد از هپاتیت آ در آنها گزارش نشد. از میان 518 نفر بقیه که واکسن‌نما به آنها تزریق شده بود 25 نفر در مدت کوتاهی به هپاتیت آ مبتلا شدند. اکنون دیگر واکسن هپاتیت آ یافته شده بود [10].

متخصصان کبد در بوستون و واشنگتن با بیان تحسین‌آمیز،. . . . "یک پیشرفت غیرمنتظره بزرگ" و "یک پیشرفت عمده پزشکی" به این پژوهش خوش آمد گفتند. این دست‌یابی برچه الگوی احتجاج تکیه داشت؟ روش توافق و روش تفاوت هردو بکار گرفته شده بودند، همانگونه که در پژوهشهای پزشکی معمول است. میان همه آن کودکان اجتماع که در مقابل هپاتیت آ ایمن شده بودند، فقط یک ماوقع مربوط وجود داشت که مشترک بود: همه ایمن شدگان واکسن جدید را استفاده کرده بودند. و این بخودی خود با قوت نشان می‌داد که واکسن علت ایمنی‌ بود، روش تفاوت این نتیجه را به حداکثر قطعیت پشتیبانی می‌کرد: در اصل ماوقع‌های آنها که ایمن شده بودند و ماوقع‌های آنها که نشده بودند در همه جهات بجر یک جهت یکسان بودند و آن مصرف واکسن برای ایمن شدگان بود.

آزمایش داروها یا روندهای جدید اغلب بصورت آنچه به آزمایش‌های "دوگانه/double-arm" موسوم است اجرا می‌شود؛ دراین نوع آزمایش‌ها، گروهی درمان یا داروی جدید را دریافت می‌کنند و گروه دیگری نه، و بعد از مدتی (درشرایط مناسب) ممکن است در فاز دوم بگونه ضربدری آزمایش دوباره انجام شود، یعنی، آنان‌که درمان را دریافت‌نکرده بوده درمان دریافت کنند و آنان‌که درمان دریافت‌کرده بودند این‌بار درمان دریافت نکنند. کاربرد روش متصل توافق و تفاوت زمینه چنین پژوهشهائی است که معمول و بسیار نیز پرحاصل هستند.

تمرین

 

هریک از گزارشهای زیر را تحلیل کنید و طریقی که در آنها روش‌های توافق و تفاوت بطور متصل بکار رفته‌اند را توضیح دهید، توانمندی ویژه در ترکیب آنها را، در صورت وجود، شناسایی کنید.

 

1.     درد گرچه عذاب‌آور ولی کارکرد مفید هم دارد: به انسان و حیوان می‌آموزد تا از خطر دوری کنند و آنها را وامیدارد به جراحات رسیدگی کنند. شگفت‌انگیز است که تعداد خیلی کمی از افراد هستند که هیچ‌گاه درد را احساس نمی کنند، آنها متوجه جراحات بزرگ در خود نمی‌شوند.
خانواده‌ای در شمال پاکستان دارای چندین از این افراد است. یک پسر ده ساله برای نمایش‌های خیابانی خود که درآنها چاقو را در بازوی خود فرو می‌برد و روی ذغال‌های داغ راه می‌رفت مشهور بود- بافت‌ها صدمه می‌دیدند ولی نه هرگز رنجی. سی جی وودز /C. G. Woods ژنتیک شناس از دانشگاه کمبریج درپی یافتن علت این ناتوانی عدم احساس درد برآمد. سرانجام وی انگشت خودرا روی یک ژن؛ SCN9A، نهاد؛ این ژن کانالی که از آن سدیم به سلول‌های احساس درد وارد می‌شود را کدگذاری میکند و نقش تعیین کننده در ارسال سیگنالهای درد دارد. با کاربرد جریان برق وی توانست کانال‌های سدیم را در بعضی سلول‌ها بازوبسته نماید- ولی نتوانست این کار را برای کانال سلول‌های جهش یافته انجام دهد. وودز گفت "این نشان میدهد که بیماریهای نادر، بخاطر دانشی که آنها در روندهای زیستی فراهم می‌کنند، دارای اهمیت بسیار زیاد هستند."
    استفن واکسمن/Stephen Waxman یک عصب‌شناس در دانشگاه ییل/Yale مدنظر قرارداد که اگر پژوهشگران می‌توانستند دارویی را ازکار درآورند که این کانال‌ها را غیرفعال کند، مانند آنها که در خانواده پاکستانی هستند، برای میلیون‌ها انسان که در سراسر جهان از دردهای مزمن دررنج‌اند خدمت بزرگی می‌بود. —Reported in Nature, 14 December 2006
  
2.     نزدیک به یک میلیون آفریقایی-آمریکایی در سیطره یک بیماری کشنده قلبیfamilial amyloid cardiomyopathy و نیز دیگری که مردهای سن بالا را از هر قومیتی مبتلا میکند هستند، دانسته‌‌است که علت  آن یک چین‌خوردگی غیرطبیعی در پروتئینی است که همراه متابولیسم ساخته می‌شود. پروتئین ترانس تارتین/Transthyretin که در کبد ساخته می‌شود دارای چهار زیربخش است. یک جهش در ژنی که دو زیربخش از این زیربخش‌ها را می‌سازد موجب ناپایداری پروتئین و چین‌خوردگی نابجای آن و سرانجام مرگ آوری می‌شود. اینکه این درواقع علت بیماری باشد با توجه به پیوند کبد با نسخه سلامت این ژن، وقتیکه بتواند منجر به درمان شود، تعیین کننده است اما در بیشتر موارد این تصحیح دیر به انجام می‌رسد تا مانع از صدمه این چین‌خوردگی نابجا شود.
     چرخشی شگفت در طبیعت، منتشر‌شده در مجله علم/Science در ژانویه 2003 بوسیله دکتر جفری کلی/Jeffrey Kelly از انستیتو تحقیقات اسکریپس در سان دیگو، سرنخ به درمانی بود که می‌توانست روند چین‌خوردگی نابجا را ناکار کند. از آنجا که این نوع بیماری در  کشور پرتقال بسیار معمول است، خانواده‌ها در آنجا برای شناسایی افراد در معرض این خطر غربال‌گری می‌شوند. معلوم شد افراد یک خانواده پرجمعیت دارای این ژن جهش‌یافته هستند که بااین وجود هرگز به این بیماری نیزمبتلا نشده‌اند. بررسی نشان داد که دراین خانواده یک ژن دوم که دو زیربخش دیگر این پروتئین را می‌سازد دارای جهش ویژه خود گردیده است که روند بیماری را فرومی‌نشاند یا بعکس عمل می‌کند. افراد این خانواده حامل درمان یک بیماری به ارث‌رسیده در ژن‌هایشان بودند.
    دکتر کلی دریافت که درنتیجه این جهش بیشتر، با برپایی گونه‌ای حصارکشی بین وضعیت طبیعی و غیرطبیعی پروتئین از بیماری جلوگیری شده است. سپس با غربالگری کتابخانه‌های مولکول‌های کوچک، چندین از آنها را جایابی کرد،که توسط سازمان غذا و دارو/Food and Drug Administration برای مقاصد دیگر تائید شده بود و بطور موفقیت‌آمیز چین‌خوردگی نابجا را در حیوانات معکوس می‌کرد.
  
3.

       دیوید مریل/David Merrill شانزده ساله از سافولک ویرجینیا براین فرضیه بود که صدای بلند موسیقی هارد-راک  اثر بد بر طرفداران پروپاقرص وی دارد. وی این تئوری را روی موشها آزمایش کرد. هفتاد و دو موش به سه گروه 24 تائی تقسیم شدند، گروه اول در معرض موزیک هارد-راک قرار گرفتند، گروه دوم در معرض موسیقی موتزارت، و گروه سوم در معرض هیچ موسیقی‌ای قرار نگرفتند. قبل از درمعرض‌گذاری موشها و بعد از آنکه اجازه داده شد موشها به محیط خود عادت کنند، مریل از همه آنها در یک ماز آزمون گرفت، نتیجه آزمون، میانگین 10 دقیقه زمان برای خروج هرموش از ماز بود.

       بعداز این آزمون، موشها آنگونه که در بالا آمد به مدت 10 ساعت در روز در معرض موسیقی قرار گرفتند. با تکرارآزمایش موشهای گروه کنترل در آزمون ماز بطور میانگین 5 دقیقه زمان خود را کاهش دادند. موشهای در معرض موسیقی موتزارت 8.5 دقیقه کاهش زمان داشتند. موشهای در معرض موزیک هارد-راک زمان خود در ماز را به 20 دقیقه افزایش دادند.

       مریل بعلاوه گزارش کرد بعداز آزمایش وقتی اجازه داد همه موشها باهم زندگی کنند مجبور شد ادامه پروژه را متوقف کند، زیرا موشهای در معرض موزیک هارد-راک برخلاف موشهای موتزارت شنیده شروع به کشتن بقیه موشها کرده بودند. Reported in Insight, 8 September 1997

  
4.

     دانشمندان از مدتها قبل میدانستند که محدودیت جدی مصرف مقدار کالری در موشها و سایر سازواره‌ها، گستره زندگی آنها را طولانی‌تر می‌کند. حیوانات با رژیم غذایی کم کالری بطور غیرعادی درجه حرارت بدن پائین دارند. آیا درجه حرارت، بخودی خود، منتج به زندگانی طولانی‌تر میشود؟  جواب آری است.

 

       برونوکنتی/Bruno Conti از انستیتوی پژوهشی اسکریپس در لاجولای کالیفرنیا با مهندسی ژنتیکی روی موشها موجب نقص احساس حرارت بدن درآنها شد. این تغییر موجب کاهش دمای حیوانات از 3 درصد به 5 درصد زیر سطح نرمال گشت، بعلاوه به آنها غذای کافی، آن اندازه که می‌خواستند، داده شد تا وزن طبیعی خودرا حفظ کنند. موشهای با دمای پائین‌تر 15 درصد طولانی‌تر از موشهای با دمای بالاتر زندگی کردند.  Reported in Science, 3 November 2006

  
5.

      در یک جمع شدن، مشتمل بر هشتاد و پنج عضو هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارمندان دپارتمان علوم خوراک در دانشگاه ایلی نویز در اوربانا/Urbana-Champaign، مدعوین با بستنی از خود پذیرایی کردند. آنها نمی‌دانستند که بعلاوه مهمانی موضوع یک تجربه نیز هستند. به نیمی از آنان کاسه‌های 17 اونسی و به نیم دیگر ظرف‌های 34 اونسی داده شده بود بعلاوه به نیمی قاشق‌های 2 اونسی برای برداشتن بستنی و به نیمی دیگر قاشق‌های 3 اونسی داده شده بود.

       افراد با قاشق بزرگتر 14.5 درصد بیشتر از خود پذیرایی کرده بودند و با ظرف بزرگتر 31 درصد بیشتر بستنی برداشته بودند. آنها، این کارشناسان تغذیه، که هم قاشق بزرگتر و هم ظرف بزرگتر داشتند 56.8 درصد از آنها که ظرف‌های کوچکتر داشتند بیشتر بستنی برداشته بودند. همه بجز سه نفر تا آخرین ذره بستنی خود را خورده بودند. دیس و ظروف آشپزی کوچکتر ممکن است کلید رژیم غذایی موفقیت آمیزتر باشد.  Reported by Brian Wansink in The American Journal of Preventive Medicine, September 2006

  
6.

این تمرین در چاپ 14 حذف شده است.

      دانشمندان برای سالها می‌دانستند که ورزش کمک به جلوگبری از بیماری‌های قلبی می‌کند،اما آنچه که معلوم نبود اینکه چگونه اینکار را انجام می‌دهد؟ اکنون در پرتو تحقیقان شگفت و آمده در ژورنال انجمن پزشکی آمریکا بنظر می‌رسد ورزش در مقابل این بیماری نقش محافظت کننده دارد و بنابراین به طول عمر می‌افزاید. اینکار با افزایش اندازه ذرات پروتئین‌چرب کم‌چگالی و نرم  انجام می‌شود که باعث شده تا قابلیت کمتر برای فرورفتن در دیوار رگ‌ها و ایجاد شرایط برای تشکیل پلاک‌های خون بعنوان علت بیماری قلبی شوند.

       در پژوهش جاما/JAMA تعداد 213 فرد که صدسال یا بیشتر عمرداشتند و نیز  216 نفر زاد‌ و ولد‌های آنها،  و یک گروه کنترل 256 نفری در سنین 60 تا 70 که والدینشان تا صد سال عمر نکرده بودند مورد بررسی قرارگرفتند. این سه گروه از نظر میانگین سطح کل کلسترول  بطور نزدیک شبیه بودند و نیز در شاخص توده بدن( یعنی هیچ گروه اضافه وزن  بیشتر از گروه دیگر نداشت) شبیه بودند.  صد ساله‌ها همانطور که انتظار می‌رفت پروتئین‌چرب با چگالی بالا (High-Density Lipoprotein/HDL)، موسوم به کلسترول خوب، بیشتر داشتند(Low-Density Lipoprotein/LDDL، موسوم به کاسترول بد نیز وجود دارد).  اما آنچه دراین بررسی برجسته بود اندازه ذرات  پروتئین‌چرب در این سه گروه بود. هشتاد درصد آنها که تا صد سال زنگی کرده‌بودند بطور غیر معمول دارای ذرات بزرک پروتئین‌چرب بودند. نزدیک به 50 در صد فرزندان آنها نیز دارای ذرات بزرگ بودند که نشان از به ارث بردن این کیفیت داشت؛ اما در گروه کنترل فقط در  8 درصد افراد ذرات بزرگ یافت شد. این پژوهش بوسیله دکتر نیر برازیلیا/Nir Barzilai  در کالج پزشکی آلبرت انشتین در برانکس انجام یافت و وی نتیجه گرفت: "ذرات بزرگ، بنظر می‌رسد، تا بیست سال طول عمر بیشتر و نیز ناتوانی‌های بسیار کمتر همراه آن، عطا می‌کنند."  در میان مورد‌ها با مشکلات قلبی احتمال کمی بود که ذرات  بزرگ پروتئین‌چرب وجود داشته باشد. دکتر  تیموتی گاروی/W. Timothy Garvey از دانشگاه آلاباما در بیرمنگام گفت: "همه LDLها بد هستند اما کوچکتر‌های آنها بدتر هستند."

      چه توضیحی برای تفاوت اندازه در ذرات است؟ دکتر برازیلیا همچنین دریافت که 25 درصد صد ساله‌های حاضر در بررسی حامل دو نسخه ار گونه خاصی از یک ژن بودند که کارکرد  پروتئین (CETP)  تاثیر‌کننده بر اندازه ذرات پروتئین متوقف می‌کند. بعضی صدساله‌ها حتی با اضاقه وزن و  غذاخوردن بد حامل این ژن بودند. ولی، وی خاطر نشان کرد که بسیار محتمل است که ژن‌های دیگر نیز در کار باشند. Reported in the Journal of the American Medical Association, 15 October 2003

 

حل:

 

      پدیده مورد بررسی در اینجا عوامل تاثیرگذار بر طول عمر است. کاربرد روش توافق در گردآوری افراد، و نیز زاد و ولد‌های آنهایی است که صدسال زندگی کرده‌اند. با آزمایش کلسترول مشخص شد که 80 درصد آنها دارای ذرات کلسترول بد(تجمع پلاک‌های خون مربوط به کلسترول اغلب علت بیماری قلبی‌اند) با اندازه غیرعادی هستند. روش تفاوت در  مورد افرادی بکار رفته است که بیشترین جهت اصلی آنها این بود که والدینشان آنقدر طولانی زندگی نکرده بودند و مشخص شد، "برای افراد [در میان مورد‌ها] با مشکلات قلبی احتمال کمی بود که ذرات بزرگ پروتئین‌چرب وجود داشته باشد." وقتی این اطلاعات با این دانش که ورزش موجب افزایش اندازه ذرات پروتئین‌چرب با چگالی پائین می‌شود ربط داده‌شد(کاربرد دیگر روش تفاوت)، روشن شد که افزایش در اندازه توضیح (یا بخشی از توضیح) اثرگذاری ورزش بر طول عمر است.

 

  


پانوشت:

[10]-   A. Werzberger et al., “A Controlled Trial of a Formalin-Inactivated Hepatitis A Vaccine in Healthy Chil-dren,” The New England Journal of Medicine, 13 August 1992

 

 

وبلاگ کتابصفحه کتاب 

 

 روش متصل توافق و تفاوت
Joint Method of Agreement and Difference
یک الگو از استدلال استقرائی که در آن  روش توافق و روش تفاوت بطور ترکیبی  بکار رفته تا موجب احتمال با درجه بالاتر شود.
استدلال- استدلال اسقرائی- روش توافق- روش تفاوت- احتمال-