استقرا/روش تغییرات هم‌زمانIntroduction to Logic

بخش ۳: آنالوژی و علیت: فصل ۱۳: استدلال علی؛  قسمت ۴.۵: روش‌های تحلیل علی: روش تغییرات هم‌زمان آخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ 

۱۳.۴.۵   روش‌های تحلیل علی: روش تغییرات هم‌زمان

ه.   روش تغییرات هم‌زمان

 چهار روشی که تاکنون بحث شد (توافق، تفاوت، متصل توافق و تفاوت و باقیمانده‌ها) همگی در طبیعت خود حذفی هستند. با حذف بعضی علت یا علل یک پدیده داده‌شده، آن‌ها برخی توضیح علی مفروض [به فرضیه درآمده] دیگر را پشتیبانی می‌کنند. روش توافق آن ماوقع‌هایی را به‌عنوان علت ممکن حذف می‌کنند که در صورت غیبت آن‌ها آن پدیده نمی‌تواند هنوز رخ دهد؛ روش تفاوت مجوز حذف بعضی علت ممکن را بوسیله برداشتن یک عامل مقدم می‌دهد تا نشان داده این عامل تعیین‌کننده است، روش متصل نیز در هریک از این دو روش حذفی است؛ و سرانجام روش باقیمانده در پی حذف آن ماوقع‌ها، به‌عنوان علت‌های ممکنه است، که معلول‌های آن‌ها بوسیله استقراء‌های پیشین تثبیت‌شده‌ هستند.

اما، شرایط بسیاری هست که در آن‌ها هیچ‌یک از این روش‌ها قابل کار زدن نیست، زیرا آن‌ها درگیر با ماوقع‌هایی هستند که ممکناً نیز قابل‌حذف نیستند. این اغلب در موارد اقتصادی، فیزیکی، و پزشکی است و نیز هرآنجاکه افزایش یا کاهش یک عامل به‌طورکلی منتج به افزایش یا کاهش پیوسته عامل دیگر می‌شود- و بعلاوه حذف کامل هیچ‌یک از عوامل مقدور نباشد.

جان استوارت میل نوشت:

هرگاه یک پدیده، وقتی پدیده دیگری به طریق خاصی تغییر کند به طریقی تغییر کند، آنگاه یک علت یا یک معلول آن پدیده دیگر است، یا به‌واسطه بعض امر واقع علی در پیوند با آن است.

برای مثال تغییر هم‌زمان دارای نقش حیاتی در بررسی اثر علی خوراک‌های خاصی است. نمی‌توانیم فارغ از رژیم غذایی بیماری‌ای را حذف کنیم؛ و نیز بندرت بتوان خوراک‌های خاصی را از رژیم غذایی جمعیت‌های بزرگ حذف نماییم. اما می‌توانیم اثر حاصل از افزایش یا کاهش ورودی خوراک معینی را در فراوانی بیماری‌های معینی در جمعیت‌های مشخصی موردتوجه قرار دهیم. دریک بررسی از این نوع، فراوانی حمله‌های قلبی در مقایسه با فراوانی خوردن ماهی توسط افراد موردمطالعه موردپژوهش قرار گرفت. نتیجه استقرایی آن بسیار قابل‌توجه بود: خوردن یک وعده ماهی در ماه خطر حمله قلبی را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد؛ خوردن دو وعده ماهی در ماه خطر حمله قلبی را تا ۳۰ درصد بیشتر کاهش می‌دهد. تا اندازه محدود به نظر می‌رسد یک تغییر مشخص پیوسته بین ایست قلبی و استفاده از ماهی در رژیم غذایی وجود دارد.
  __[12]- D. S. Siscovick et al., “Dietary Intake and Cell Membrane Levels of Long-Chain n-3 Polyunsaturated Fatty Acids and the Risk of Primary Cardiac Arrest,” Journal of the American Medical Association, 1 November 1995.

با استفاده از علائم اضافه و منها برای بیشتری و کمتری یک پدیده متغیر حاضر در یک شرایط داده‌شده، می‌توان روش تغییرات هم‌زمان را به‌قرار زیر شماتیک کرد.

 

  A B C  ــــ   x y z.  
  A+ B C
 ــــ   x + y z.    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بنابراین  A و  x به‌طور علی پیوند دارند.

از این روش به‌طور گسترده استفاده می‌شود. یک کشاورز با کار زدن مقادیر متفاوت کود به بخش‌های مختلف یک زمین و سپس مشاهده تغییرات هم‌زمان بین مقادیر کود افزوده و محصول بدست آمده یک رابطه علی بین کار زدن کود به خاک و اندازه محصول را تثبیت می‌کند. یک بازرگان با آگهی دادن‌های گوناگون در فواصل گوناگون و سپس توجه به افزایش یا کاهش هم‌زمان حجم بازرگانی خود در این دوره‌ها در پی برآورد کارایی گونه‌های مختلف تبلیغات است.

تغییرات هم‌زمان را می‌توان در بررسی علل طلاق یا سایر تصمیمات مهم در خانواده‌ها نشان داد. گرچه علت هر طلاق خاص نهفته در ماوقع‌های خاص آن ازدواج و خانواده هست، لیکن شرایطی وجود دارند که به‌طورکلی در آن‌ها خانواده به‌طرف فروپاشی می‌رود،  در این حالات تغییرات هم‌زمان در تلاش برای فهم آن‌ها کاربرد دارد. تحلیل داده‌های اداره آمار امریکا آشکار می‌کند که، در هر دهه از ۱۹۴۰ و در هر منطقه کشور زوج‌هایی که والدین فقط فرزند دختر بودند اغلب بیشتر از زوج‌هایی که والدین فقط فرزند پسر بودند طلاق گرفته‌اند. این پدیده در میان سفید‌ها و سیاهان و افراد با تحصیلات دبیرستانی یا با مدرک کالج نیز همین‌گونه است. والدینی که فقط یک فرزند دختر دارند ۶ درصد احتمال جدایی بیشتر دارند تا والدینی که فقط یک فرزند پسر دارند. این شکاف برای آن‌ها که دو فرزند دختر دارند در مقابل والدینی که دو فرزند پسر دارند تا ۸ درصد بالا می‌رود، و نیز تا ۱۰ درصد برای خانواده‌هایی با سه فرزند دختر، و همین‌طور تا ۱۳ در صد برای خانواده‌هایی دارای ۴ فرزند دختر. به نظر می‌رسد بخشی از هزاران هزار طلاق آمریکایی ریشه در تعداد فرزندان دختر در خانواده دارد.

از قدیم علاقه بیشتر به داشتن فرزند پسر در کشورهای چین، هندوستان، و سایر کشورهای درحال‌توسعه آشکار بوده است، گرچه این در ایالات‌متحده به گونه پوشیده‌تر است، لیکن به‌عنوان یک عامل گسترده در دینامیک زندگی آمریکایی حضور دارد. والدین بیشتر روی فرزندان پسر خود سرمایه‌گذاری می‌کنند و وقتی خانواده آن‌ها دارای پسری است به‌طور میانگین ۶۰۰ دلار اضافی در سال برای مسکن هزینه می‌کنند. پدران بعد تولد اولین فرزند از هر جنس کار هفتگی خود را افزایش می‌دهنداما این افزایش بیشتر از دو ساعت خواهد شد چنانچه فرزند پسر باشد ولی چنانچه دختر باشد کمتر از یک ساعت است. این الگوهای تغییرات هم‌زمان آشکار می‌کنند که والدین قائل به ارجحیت برای فرزند پسر هستند. ارجحیتی‌ که با توجه به فن‌آوری تعیین جنسیت نوزاد آن‌وقت که به‌طور گسترده‌تر در دسترس قرار گیرد دارای نتایج بسیار مهم خواهد بود. یک فن‌آوری که ‌اکنون وجود دارد و قابل‌اعتماد است. __[13]- منبع داده‌ها: The U.S. Census Bureau; the analysts are Gordon B. Dahl of the University of Rochester and Enrico Moretti of the University of California at Los Angeles, reporting online in Slate, in October 2003.

وقتی افزایش یک پدیده هم‌زمان [موازی] با افزایش پدیده دیگری باشد، گوییم پدیده‌ها با یکدیگر به‌طور مستقیم تغییر می‌کنند. لیکن روش تغییر هم‌زمان مجوز تغییر را "در هر جهتی" می‌دهد و می‌توانیم وقتی پدیده‌ها وارون هم تغییر می‌کنند نیز یک رابطه علی را نتیجه بگیریمیعنی وقتی افزایش یکی منجر به کاهش دیگری می‌گردد. به همین جهت اقتصاددانان می‌گویند در یک بازار تنظیم‌شده، وقتی بقیه چیزها تقریباً پایدار بمانند، افزایش عرضه کالایی(مثلاً نفت خام)، منجر به کاهش قیمت آن می‌شود. همان‌طور که می‌توان دید، این درواقع یک رابطه هم‌زمان است: وقتی در تنش‌های بین‌المللی تهدید به کاهش عرضه نفت از سطح فعلی آن شود، همگی می‌بینیم که بهای قیمت نفت در اکثر موارد همواره بالا رفته است.

البته، بعضی تغییرات هم‌زمان به‌تمامی اتفاقی هستند. باید دقت کافی کرد که از الگوهای هم‌زمانی که به‌تمامی اتفاقی هستند یک رابطه علی را نتیجه نگرفت. ولی نیز گاهی بعضی تغییرات که به نظر تصادفی یا معماگونه هستند ممکن است در خود دارای یک توضیح علی باشند. نشان داده‌شده که یک وابستگی بالا بین تعداد لک‌لک‌های لانه کرده در دهکده‌های انگلیس و تعداد نوزادان به دنیا آمده در آن دهکده وجود دارد- هرچه تعداد لک‌لک‌ها بیشتر، تعداد نوزادان نیز بیشتر. مطمئناً ممکن نیست کسی فکر کند که . . . . این اصلاً ممکن نیست. دهکده‌های با نرخ تولد بالا دارای زوج‌های ازدواج‌کرده بیشتر هستند و بنابراین دارای تعداد بیشتر خانه‌های جدید ساخته. لک‌لک‌ها ترجیح می‌دهند تا  بیشتر کنار دودکش‌های استفاده نشده توسط لک‌لک‌های دیگر لانه کنند. __[14]- J. L. Casti, Searching for Certainty(New York: William Morrow, 1991).

در ردیابی زنجیره‌های پیوند‌های علی پدیده‌هایی که هم‌زمان تغییر می‌کنند، ممکن است بتوانیم پیوندهای مشترکی بیابیم، و این همان چیزی است که منظور میل بود وقتی‌که گفت پدیده‌ها می‌توانند "به‌واسطه بعضی امور واقع در رابطه‌های علی . . . به هم متصل باشند.".

روش تغییرات هم‌زمان اجازه می‌دهد، به‌عنوان گواه، از تغییر درجه حضور ماوقع‌ها و پدیده‌ها سخن بگوییم که این به سهم خود موجب توان بسیار مجموعه روش‌های استقرایی خواهد شد. روش تغییرات هم‌زمان یک روش کمّی/quantitative استدلال استقرایی است، آن قبلی‌ها که بحث شدند اساساً کیفی /qualitative بودند. بنابراین روش تغییرات هم‌زمان وجود بعضی روش‌های اندازه‌گیری یا برآورد کمّی را پیش‌فرض می‌گیرد، درجاتی که پدیده در آن‌ها تغییر می‌کند، حتی اگر تقریبی باشند.

 

مرور کلی
پنج روش استدلال استقرائی
روش توافق.  یک عامل یا ماوقع که در همه حالات پدیده تحت بررسی، مشترک است، محتمل است که علت (یا معلول) آن پدیده باشد. ۱.
روش تفاوت.  تفاوت در یک عامل یا ماوقع، که غیبت یا حضور آن متمایزکننده حالاتی باشد که در آن‌ها پدیده تحت بررسی رخ‌داده و حالاتی که در آن‌ها رخ نمی‌دهد، محتمل است علت، یا بخشی از علت، آن پدیده باشد. ۲.
روش متصل تفاوت و توافق.  گرچه شاید یک روش مجزا نباشد، در یک کاوش یکسان، ترکیب روش توافق و روش تفاوت، احتمال قابل‌ملاحظه برای نتیجه استقرا می‌آورد. ۳.
روش باقیمانده‌ها.  وقتی دانسته‌ است که بخشی از پدیده تحت بررسی نتیجه ماوقع‌های مقدمی است که به‌خوبی فهمیده شده‌اند، آنگاه می‌توانیم نتیجه بگیریم که باقیمانده آن پدیده علت مابقی آن مقدمات است. ۴.
روش تغییرات هم‌زمان.  وقتی تغییرات در یک پدیده به‌طور زیاد همبسته با تغییرات در پدیده دیگر است، محتمل است که یکی از این دو علت دیگری باشد، یا ممکن است به‌عنوان حاصل آمده‌های یک عامل سوم که علت هردو باشد به هم مربوط باشند. ۵.

این‌ها روش‌های استقرائی هستند که اغلب با عنوان روش‌های میل شناخته می‌شوند، از این روش‌ها عموماً دانشمندان در کاوش قوانین علمی استفاده می‌کنند.

 

 

 

تمرین

هریک از استدلال‌های زیر را برحسب تغییرات "پدیده" تحلیل کنید و نشان دهید آن‌ها چگونه از الگوی روش تغییر هم‌زمان پیروی می‌کنند:

۱.
توجه به این مسئله که فقر و بیماری‌های روانی درهم‌تنیده‌اند جدید نیست- اما پیدا کردن شواهد بر اینکه یکی موجد دیگری است آسان نیست. یک پژوهش جدید، که با افتتاح یک کازینو قمار در سرزمین اقامتگاهی سرخ‌پوستان هم‌زمان‌شده بود، نشان از قوت این پیوند می‌دهد؛ در این پژوهش نشان داده بیرون آوردن کودکان از فقر (که در بسیاری حالت کازینو آن را انجام می‌داد) در جهت کاهش بعضی (نه همه) علائم روانی است.
      این پژوهشانتشاریافته در نشریه انجمن پزشکی امریکا/Journal of the American Medical Association در اکتبر 2003 1,420 کودک در سنین 9 تا 13 سال را در نواحی روستایی کارولینای شمالی که بسیاری از آن‌ها در مجتمع اقامتی سرخ‌پوستان زندگی می‌کردند ردگیری کرد. یک کازینو که در سرزمین اقامتگاهی افتتاح‌شده بود، بخشی از سود خود را بین خانواده‌های قبایل تقسیم کرد و این پرداخت تا سال 2001 نزدیک به 6,000 دلار در سال بود. پژوهشگران دریافتند نرخ علائم روانی میان کودکان از فقر جسته به‌طور پابرجا پائین می‌آمد؛ آن‌ها دیگر کمتر به بدخلقی، دزدی، قلدری و خرابکاریعلائم شایع در اختلالات ستیزه‌جویانهگرایش داشتند.
      کودکان خانواده‌هایی که از آستانه فقر بالاتر رفته بودند تا 40 درصد کاهش در علائم داشتند. بعد از چهار سال نرخ این‌گونه رفتار تا سطح فرزندان خانواده‌هایی که هرگز فقیر نبوده‌اند‌ پائین آمد. اما پرداخت‌های کازینو در فرزندان خانواده‌هایی که نتوانسته بودند از فقر درآیند اثری نکرده بود و نیز فرزندان خانواده‌هایی که اصلاً فقیر نبودند تا در برنامه‌ای قرار گیرند.
      تغییر وضعیت اقتصادی اثر معنادار تنها بر کسری از کودکان در پی داشت. این، همان‌طور که در فرضیه بود، نتیجه این واقعیت بود که گرچه همه خانواده دریافت کنند اعانه یکسان دریافت کرده بودند، نتیجه پرداخت فقط افزایش 14 درصد آن خانواده‌ها به بالای خط فقر بود؛ خط فقر در سال  2002 برابر 14,348 دلار در سال برای یک خانواده سه‌نفره بود. دکتر آرلین گرونیموس/Arline Geronimus از دانشگاه میشیگان گفت، این پژوهش نشان‌ داد که فقر موجب فشار روانی بر خانواده‌ها می‌شود، که خود می‌تواند احتمال گسترش مسائل رفتاری در کودکان را افزایش دهد.  

 

 

۲- 
     در نواحی شرقی فنلاند، حمله قلبی اغلب بیشتر در نواحی غربی و جنوبی کشور رخ‌داده. پژوهشگران پی‌جوی این اختلاف نتیجه‌گیری کردند که آن‌ها "نمی‌توانند آن را با سبک زندگی فردی یا عوامل ژنتیکی توضیح دهند." پس چگونه باید توضیح داده شود؟ یک پژوهش زیر نظر دکتر آن کوآسا از مرکز پیمایش زمین‌شناسی فنلاند/Dr. Anne Kousa, of the Geological Survey of Finland، حملات قلبی رخ‌داده در 18,946 مرد در سنین 35تا 75 سال در این سه ناحیه را با سطح سختی آب توسط اندازه‌گیری مقدار مواد معدنی آن در جوامع این سه ناحیه به هم پیوند داد. پژوهش نشان ‌داد که درجه سختی آب مستقیماً همبسته با خطر کمتر حمله قلبی است. نوشیدن آب غنی از مواد معدنی، به نظر می‌رسد، در کاهش بیماری‌های قلبی نقش بازی می‌کند.  — Journal of Epidemiology and Community Health, January 2004

۳.
      چه وقت عشق و  ازدواج می‌آید، آیا پرندگان با پر یکسان باهم پرواز می‌کنند؟ - یا جذابیت تباین‌ها مهم‌تر است؟ دکتر کلاوس ودکیند/Claus Wedekind از دانشگاه برن سوئیس این فرضیه را انگاشت که بوی تن ممکن است علائمی ارسال کند مبنی بر اینکه صاحبان آن‌ها دارای ژن‌های ایمن مطلوبموسوم به ژن‌های MHC هستند که یاری‌رسان به زادوولد آن‌ها در دفاع مقابل بیماری‌ها است. وی آزمایشی را ترتیب داد تا مشاهده کند آیا بوی بدن انسان همبسته با ژن‌های MHC است و آیا افراد قادر به بیان آن هستند یا نه.
      او و تیمش نمونه DNA را برای 49 زن و 44 مرد جمع‌آوری کردند. او از مردها خواست به مدت دو شب پی‌درپی پیراهن آستین‌کوتاه بپوشند و پیراهن‌های خود را در یک کیسه پلاستیکی نگهدارند و نیز پاک‌کننده و صابون‌های غیر عطری به کاربرند، از اتاق‌های بودار و فعالیت‌های بو زا مانند سیگار کشیدن و رابطه جنسی خودداری کنند. به زنان نیز افشانه‌های بینی داد تا مخاط بینی خود را از آلودگی حفظ کنند و نیز یک نسخه از رمان پاتریک ساسکیند/Patrick Susskind ،عطر، تا آن‌ها نسبت به بو  بیشتر هشیار کند.
      وقتی پیراهن‌ها جمع‌آوری شدند از زن‌ها خواسته شد برای شدت، خوش‌آمدی، و جذابیت‌های مردانه به پیراهن‌های سه مرد که ژن‌های MHC آن‌ها یکسان با آن زنان بود و نیز پیراهن‌های سه مرد با ژن‌های نا یکسان MHC، بدون آنکه بدانند که کدام پیراهن مربوط به کدام‌یک است نمره دهند.
      زنان نا یکسان با MHC یک مرد خاص بوی وی را مطبوع‌تر نسبت به زنان با MHC یکسان با مردان مورد آزمون یافتند. بوی مردان با MHC نا یکسان بوی شریک زنان یا شریک سابق آن‌ها را تا دو برابر بیشتر به یاد می‌آورد.
       اما وقتی یک زن کنتراسپتیو خوراکی مصرف کند، که خود قسمی از تقلید یک بارداری است، آن‌وقت این رجحان وارون می‌شود و آن‌ها نمره بالاتری به مردان با MHC یکسان می‌دهند. دکتر ودکیند گفت: "اثر قرص‌ها واقعاً مرا شگفت‌زده کرد."   — Proceedings of the Royal Society of London, 1995

۴.
     استنلی کورن/Stanley Coren در پی آن بود تا پیوند بی‌خوابی و تصادف را کنکاش کند. برای این کار بر روی انتقال سالانه ساعت به روز هنگامی در شرق امریکای شمالی متمرکز شد (چون ساعت‌ها یک ساعت به جلو کشیده می‌شدند)، یعنی وقتی‌که اکثر مردم یک ساعت خواب را از دست می‌دادند. روز بعد، تعداد تصادف‌ها را با تعداد آن‌ها دریک روز معمولی مقایسه کرد و مشاهده نمود که یک روز بعد از تغییر ساعت در کانادا تا 80 درصد افزایش تصادف بوده است. سپس وی این کار را برای یک روز بعد از برگردان ساعت به وضع معمول انجام داد، یعنی وقتی‌که افراد یک ساعت خواب اضافی بدست می‌آورند، او یک کاهش متناظر در تصادف را مشاهده کرد. مدیر آزمایشگاه زیست-زمان‌سنجی انسانی/Human Chronobiology در دانشگاه پیتسبرگ در اظهار‌نظر بر نتایج کورن گفت "آنچه ما به دنبال آنیم، تأخیر در موتور ملی است."     — (S. Coren, Sleep Thieves (New York: The Free Press, 1996

۵.
      . پروفسور کاتلین وث/Kathleen Vohs گزارش کرد که از دو گروه دانشجویان کالج خواسته شد تا با صدای بلند یک کتاب خسته‌کننده در مورد زندگینامه دانشمندان را بخوانند.  افراد یکی از گروه‌ها مجبور بودند عبارات کتاب را با پوششی از شادی و علاقه‌مندی مصنوعی بخوانند و گروه دیگر آزاد گذاشته شدند تا کتاب را به‌طورمعمول بخوانند. بعدازآن به هر گروه مقداری پول داده شد تا از یک مجموعه کالا خرید کنند. آن‌ها که با شادی مصنوعی می‌خواندند 62 درصد بیشتر از آنان که چنین نمی‌کردند خرید کردند. به طریق مشابه دانشجویانی که خواسته‌شده بودند تا اندیشه‌های خود را بدون هیچ  منعی بنویسند از گروهی که مجبور بودند موقع نوشتن از فکر کردن درباره خرس‌های سفید بپرهیزند بسیار کمتر هزینه کردند. هرچه بیشتر یک فرد صرف کنترل خویشتن‌داری خود در مقابل یک محرک کند، به نظر می‌رسد، کمتر خویشتن‌داری برای کنترل دیگران دارد.    —Reported in The Journal of Consumer Research, March 2007

۶.
   دانسته است که وجود پتاسیم در ادرار بازتاب ورودی پتاسیم در رژیم غذایی است. دکتر اندریو منت/Andrew Mente و همکارانش در مرکز پژوهش‌های سلامتی پروسرمن/Prosserman در کانادا  پتاسیم موجود در ادرار را به‌عنوان نشانه و یک علامت کلینیکی سلامتی در نظر گرفتند. آن‌ها نمونه ادرار هزاران بیمار را جمع‌آوری  کردند و جداگانه  کیفیت رژیم غذایی آن‌ها را محاسبه کردند. نتیجه شگفت‌آور بود: همان‌طور که پتاسیم موجود در ادرار افزایش می‌یافت، افزایش معنی‌دار رتبه کیفیت در رژیم غذایی نیز با آن همراه بود، و همین‌طور کاهش پابرجا در توده بدنی، فشارخون، و ضربان قلب. "این شاخص از ادرار" دکتر منت گفت: "یک اندازه ساده، قابل‌مشاهده، و در دسترس جهانی برای کیفیت رژیم غذایی است."    —Urology/Nephrology News, 20 November 2006

۷.
    هر وقت ایالات‌متحده چیزی درباره یک درگیری نظامی با ایران می‌گوید، چنین به نظر می‌رسد که بهای نفت بالا می‌رود و حکومت ایران عوض ضعیف‌تر شدن قوی‌تر می‌شود. هرچه بیشتر درباره مهار توان ایرانیان صحبت کنیم، سخت‌تر حاصل می‌شود.  . . . بنابراین خاموش کردن ادبیات جنگ‌طلبانه، حتی اگر قصد اقدام نظامی هم در کار باشد، ایران را ضعیف‌تر می‌کند.  . . . پائین آوردن قیمت نفت، رژیم موجود در ایران را برنمی‌اندازد. اما به‌طور تاریخی، وقتی قیمت نفت پائین بوده، اصلاح‌طلبان ایران فرا رفته‌اند و رادیکال‌ها به‌طور نسبی فروکش کرده‌اند، وقتی قیمت نفت بالا بوده عکس این بوده است. صحبت خشن ممکن است راهی برای نشان دادن عزم و اراده ایالات‌متحده باشد، ولی وقتی صحبت خشن رقیب را قوی‌تر و ثروتمند‌تر می‌کند ما می‌توانیم با حرف زدن کمتر بیشتر به نتیجه برسیم.     —James Surowieki, “Troubled Waters over Oil,” The New Yorker, 19 February 2007

 

 

nextprev

 

© 1987 - 2018 KHcc Sc.