درآمد به منطق
فصل ۱۳: احتجاج علّی
 قسمت۴:  روش‌های تحلیل علّی
ج: روش
تغییرات همزمان
وبلاگ کتابصفحه کتاب  

بخش سوم:آنالوژی و علّیت

فصل سیزدهم: احتجاج علّی - قسمت چهارم- ه: روش تغییرات همزمان

 

۴.۵.۱۳    روش‌های تحلیل علّی/ روش تغییرات همزمان

 

 

ه.   روش تغییرات همزمان

 چهار روشی که تاکنون بحث شد همگی در طبیعت خود حذفی هستند. با حذف بعضی علت یا علل یک پدیده داده‌شده، آنها برخی توضیح علی مفروض[به فرضییه درآمده] دیگر را پشتیبانی می‌کنند. روش توافق آن ماوقع‌هایی را بعنوان علت ممکن حذف می‌کنند که در صورت غیبت آنها آن پدیده نمی‌تواند هنوز رخ دهد؛ روش تفاوت مجوز حذف بعضی علت ممکن را بوسیله برداشتن یک عامل مقدم میدهد تا نشان داده‌شود این عامل تعیین کننده است، روش متصل نیز درهریک از این دو روش حذفی است؛ و سرانجام روش باقیمانده درپی حذف آن ماوقع‌ها، بعنوان علت‌های ممکنه است، که معلول‌های آنها بوسیله استقراء‌های پیشین تثبیت‌شده‌ هستند.

 

 

اما، شرایط بسیاری هست که در آنها هیچ‌یک از این روشها قابل کارزدن نیست، زیرا آنها درگیر با ماوقع‌هایی هستند که ممکناً نیز قابل حذف نیستند. این اغلب در موارد اقتصادی، فیزیکی، و پزشکی است و نیز هرآنجاکه افزایش یا کاهش یک عامل بطورکلی منتج به افزایش یا کاهش پیوسته عامل دیگر میشود- و بعلاوه حذف کامل هیچ‌یک از عوامل مقدور نباشد.

جان استوارت میل نوشت:

 

هرگاه یک پدیده، وقتی پدیده دیگری به طریق خاصی تغییر کند به طریقی تغییر کند، آنگاه یک علت یا یک معلول آن پدیده دیگر است، یا بواسطه بعض امرواقع علّی در پیوند با آن است.

 

برای مثال تغییر پیوسته دارای نقش حیاتی در بررسی اثر علی خوراک‌های خاصی است. نمی‌توانیم فارغ از رژیم غذایی بیماری‌ای را حذف کنیم؛ و نیز بندرت بتوان خوراک‌های خاصی را از رژیم غذایی جمعیت‌های بزرگ حذف نمائیم. اما می‌توانیم اثر حاصل از افزایش یا کاهش ورودی خوراک معینی را در فراوانی بیماری‌های معینی در جمعیت‌های مشخصی مورد توجه قرار دهیم. دریک بررسی از این نوع، فراوانی حمله‌های قلبی در مقایسه با فراوانی خوردن ماهی توسط افراد مورد مطالعه مورد پژوهش قرار گرفت. نتیجه استقرایی آن بسیار قابل توجه بود: خوردن یک وعده ماهی در ماه خطر حمله قلبی را تا 50 درصد کاهش می‌دهد؛ خوردن دو وعده ماهی در ماه خطر حمله قلبی را تا 30 درصد بیشتر کاهش می‌دهد. تا اندازه محدود بنظر می‌رسد یک تغییر مشخص پیوسته بین ایست قلبی و استفاده از ماهی در رژیم غذایی وجود دارد [12].

با استفاده از علائم اضافه و منها برای بیشتری و کمتری یک پدیده متغیر حاضر در یک شرایط داده شده، می‌توان روش تغییرات همزمان را بقرار زیر شماتیک کرد.

 

  A B C  ــــ   x y z.  

  A+ B C  ــــ   x + y z.  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بنابراین  A و  x بطور علی پیوند دارند.

 

از این روش بطور گسترده استفاده می‌شود. یک کشاورز با کارزدن مقادیر متفاوت کود به بخش‌های مختلف یک زمین و سپس مشاهده تغییرات همزمان بین مقادیر کود افزوده شده و محصول بدست آمده یک رابطه علی بین کار زدن کود به خاک و اندازه محصول را تثبیت می‌کند. یک بازرگان با آگهی دادن‌های گوناگون در فواصل گوناگون و سپس توجه به افزایش یا کاهش همزمان حجم بازرگانی خود دراین دوره‌ها درپی برآورد کارایی گونه‌های مختلف تبلیغات است.

تغییرات همزمان را می‌توان در بررسی علل طلاق یا سایر تصمیمات مهم در خانواده‌ها نشان داد. گرچه علت هر طلاق خاص نهفته درماوقع‌های خاص آن ازدواج و خانواده هست، لیکن شرایطی وجود دارند که بطور کلی در آنها خانواده بطرف فروپاشی می‌رود،  در این حالات تغییرات همزمان در تلاش برای فهم آنها کاربرد دارد. تحلیل داده‌های اداره آمار امریکا آشکار می‌کند که، در هر دهه از 1940 و در هر منطقه کشور زوج‌هایی که والدین فقط فرزند دختر بودند اغلب بیشتر از زوج‌هایی که والدین فقط فرزند پسر بودند طلاق گرفته‌اند. این پدیده در میان سفید‌ها و سیاهان و افراد با تحصیلات دبیرستانی یا با مدرک کالج نیز همینگونه است. والدینی که فقط یک فرزند دختر دارند 6درصد احتمال جدایی بیشتر دارند تا والدینی که فقط یک فرزند پسر دارند. این شکاف برای آنها که دو فرزند دختر دارند در مقابل والدینی که دو فرزند پسر دارند تا 8 درصد بالا می‌رود، و نیز تا 10 درصد برای خانواده‌هایی با سه فرزند دختر، و همینطور تا 13 در صد برای خانواده هایی دارای 4 فرزند دختر. بنظر می‌رسد بخشی از هزاران هزار طلاق امریکایی ریشه در تعداد فرزندان دختر در خانواده دارد.

از قدیم علاقه بیشتر به داشتن فرزند پسر در کشورهای چین، هندوستان، و سایر کشورهای در حال توسعه آشکار بوده است، گرچه این در ایالات متحده بگونه پوشیده‌تر است، لیکن بعنوان یک عامل گسترده در دینامیک زندگی امریکایی حضور دارد. والدین بیشتر روی فرزندان پسر خود سرمایه‌گذاری می‌کنند و وقتی خانواده آنها دارای پسری است بطور میانگین 600 دلار اضافی درسال برای مسکن هزینه می‌کنند. پدران بعد تولد اولین فرزند از هر جنس کار هفتگی خود را افزایش می‌دهنداما این افزایش بیشتر از دو ساعت خواهد شد چنانچه فرزند پسر باشد ولی چنانچه دختر باشد کمتر از یکساعت است. این الگوهای تغییرات همزمان آشکار می‌کنند که والدین قائل به ارجحیت برای فرزند پسر هستند. ارجحیتی‌ که با توجه به فن‌آوری تعیین جنسیت نوزاد آنوقت که بطور گسترده‌تر در دسترس قرارگیرد دارای نتایج بسیار مهم خواهد بود. یک فن‌آوری که ‌اکنون وجوددارد و قابل اعتماد است[13].

وقتی افزایش یک پدیده همزمان [موازی] با افزایش پدیده دیگری باشد، گوئیم پدیده‌ها با یکدیگر بطور مستقیم تغییر می‌کنند. لیکن روش تغییر همزمان مجوز تغییر را "درهر جهتی" می‌دهد و می‌توانیم وقتی پدیده‌ها وارون هم تغییر می‌کنند نیز یک رابطه علی را نتیجه بگیریمیعنی وقتی افزایش یکی منجر به کاهش دیگری می‌گردد. به همین جهت اقتصاددانان می‌گویند در یک بازار تنظیم‌شده، وقتی بقیه چیزها تقریباً پایدار بمانند، افزایش عرضه کالایی(مثلا نفت خام)، منجر به کاهش قیمت آن می‌شود. همانطور که می‌توان دید، این در واقع یک رابطه همزمان است: وقتی در تنش‌های بین‌المللی تهدید به کاهش عرضه نفت از سطح فعلی آن شود، همگی می‌بینیم که بهای قیمت نفت در اکثر موارد همواره بالا رفته است.

البته، بعضی تغییرات همزمان به تمامی اتفاقی هستند. باید دقت کافی کرد که از الگوهای همزمانی که به‌تمامی اتفاقی هستند یک رابطه علی را نتیجه نگرفت. ولی نیز گاهی بعضی تغییرات که به نظر تصادفی یا معماگونه هستند ممکن است در خود دارای یک توضیح علی باشند. نشان داده شده که یک وابستگی بالا بین تعداد لک‌لک‌های لانه کرده در دهکده‌های انگلیس و تعداد نوزادان بدنیا آمده در آن دهکده وجود دارد- هرچه تعداد لک‌لک‌ها بیشتر، تعداد نوزادان نیز بیشتر. مطمئناً ممکن نیست کسی فکر کند که . . . . این اصلا ممکن نیست. دهکده‌های با نرخ تولد بالا دارای زوج‌های ازدواج کرده بیشتر هستند و بنابراین دارای تعداد بیشتر خانه‌های جدید ساخته. لک‌لک‌ها ترجیح می‌دهند تا  بیشتر کنار دودکش‌های استفاده نشده توسط لک‌لک‌های دیگر لانه کنند[14].

در ردیابی زنجیره‌های پیوند‌های علی پدیده‌هایی که همزمان تغییر می‌کنند، ممکن است بتوانیم پیوندهای مشترکی بیابیم، و این همان چیزی است که منظور میل بود وقتی که گفت پدیده‌ها می‌توانند "بواسطه بعضی امور واقع در رابطه‌های علی . . . بهم متصل باشند.".

روش تغییر همزمان اجازه می‌دهد، بعنوان گواه، از تغییر درجه حضور ماوقع‌ها و پدیده‌ها سخن بگوئیم که این بسهم خود موجب توان بسیار مجموعه روش‌های استقرایی خواهدشد. روش تغییرات همزمان یک روش کمّی/quantitative استدلال استقرایی است، آن قبلی‌ها که بحث‌شدند اساساً کیفی /qualitative بودند. بنابراین روش تغییر همزمان وجود بعضی روش‌های اندازه‌گیری یا برآورد کمّی را پیش فرض می‌گیرد، درجاتی که پدیده در آنها تغییر می‌کند، حتی اگر تقریبی باشند.

 

 

تمرین

 

تمرین: هریک از استدلال‌های زیر را برحسب تغییرات "پدیده" تحلیل کنید و نشان دهید آنها چگونه از الگوی روش تغییر همزمان پیروی می کنند:

 

1.توجه به این مسئله که فقر و بیماریهای روانی درهم تنیده‌اند جدید نیست- اما پیدا کردن شواهد براینکه یکی موجد دیگری است آسان نیست. یک پژوهش جدید، که با افتتاح یک کازینو قمار در سرزمین اقامتگاهی سرخ پوستان همزمان شده بود، نشان از قوت این پیوند می‌دهد؛ در این پژوهش نشان‌داده می‌شود بیرون آوردن کودکان از فقر (که در بسیاری حالت کازینو آنرا انجام می‌داد) در جهت کاهش بعضی (نه همه) علائم روانی است.
      این پژوهشانتشاریافته در نشریه انجمن پزشکی امریکا/Journal of the American Medical Association در اکتبر 2003 1,420 کودک در سنین 9 تا 13 سال را در نواحی روستایی کارولینای شمالی که بسیاری از آنها در مجتمع اقامتی سرخ‌پوستان زندگی می‌کردند ردگیری کرد. یک کازینو که در سرزمین اقامتگاهی افتتاح شده بود، بخشی از سود خود را بین خانواده‌های قبایل تقسیم کرد و این پرداخت تا سال 2001 نزدیک به 6,000 دلار درسال بود. پژوهشگران دریافتند نرخ علائم روانی میان کودکان از فقرجسته بطور پابرجا پائین می‌آمد؛ آنها دیگر کمتر به بدخلقی، دزدی، قلدری و خرابکاریعلائم شایع در اختلالات ستیزه‌جویانهگرایش داشتند.
      کودکان خانواده‌هایی که از آستانه فقر بالاتر رفته بودند تا 40 درصد کاهش در علائم داشتند. بعد از چهار سال نرخ اینگونه رفتار تا سطح فرزندان خانواده‌هایی که هرگز فقیر نبوده‌اند‌ پائین آمد. اما پرداخت‌های کازینو در فرزندان خانواده‌هایی که نتوانسته بودند از فقر درآیند اثری نکرده بود و نیز فرزندان خانواده‌هایی که اصلاً فقیر نبودند تا در برنامه‌ای قرار گیرند.
      تغییر وضعیت اقتصادی اثر معنادار تنها بر کسری از کودکان درپی داشت. این، همانطور که در فرضیه بود، نتیجه این واقعیت بود که گرچه همه خانواده دریافت‌کنند اعانه یکسان دریافت کرده بودند، نتیجه پرداخت فقط افزایش 14 درصد آن خانواده‌ها به بالای خط فقر بود؛ خط فقر درسال  2002 برابر 14,348 دلار درسال برای یک خانواده سه‌نفره بود. دکتر آرلین گرونیموس/Arline Geronimus از دانشگاه میشیگان گفت، این پژوهش نشان‌داد که فقر موجب فشار روانی بر خانواده‌ها می‌شود، که خود می‌تواند احتمال گسترش مسائل رفتاری در کودکان را افزایش دهد.  
   
2.در نواحی شرقی فنلاند، حمله قلبی اغلب بیشتر در نواحی غربی و جنوبی کشور رخ‌می‌دهد. پژوهشگران پی‌جوی این اختلاف نتیجه‌گیری کردند که آنها "نمی‌توانند آنرا با سبک زندگی فردی یا عوامل ژنتیکی توضیح دهند." پس چگونه باید توضیح داده‌شود؟ یک پژوهش زیر نظر دکتر آن کوآسا از مرکز پیمایش زمین‌شناسی فنلاند/Dr. Anne Kousa, of the Geological Survey of Finland، حملات قلبی رخ داده در 18,946 مرد در سنین 35تا 75 سال دراین سه ناحیه را با سطح سختی آب توسط اندازه‌گیری مقدارمواد معدنی آن در جوامع این سه ناحیه بهم پیوند داد. پژوهش نشان‌داد که درجه سختی آب مستقیماً همبسته با خطر کمتر حمله قلبی است. نوشیدن آب غنی از مواد معدنی، بنظر میرسد، در کاهش بیماری‌های قلبی نقش بازی می‌کند.  — Journal of Epidemiology and Community Health, January 2004
  
3.چه وقت عشق و  ازدواج می‌آید، آیا پرندگان با پر یکسان با هم پرواز می‌کنند؟ - یا جذابیت تباین‌ها مهم‌تر است؟ دکتر کلاوس ودکیند/Claus Wedekind از دانشگاه برن سوئیس این فرضیه را انگاشت که بوی تن ممکن است علائمی ارسال کند مبنی براینکه صاحبان آنها دارای ژن‌های ایمن مطلوبموسوم به ژن‌های MHC هستند که یاری‌رسان به زادولد آنها در دفاع مقابل بیماری‌ها است. وی آزمایشی را ترتیب‌داد تا مشاهده‌کند آیا بوی بدن انسان همبسته با ژن‌های MHC است و آیا افراد قادر به بیان آن هستند یا نه.
      او و تیمش نمونه DNA را برای 49 زن و 44 مرد جمع آوری کردند. او از مردها خواست به مدت دو شب پی‌درپی پیراهن آستین‌کوتاه بپوشند و پیراهن‌های خود را در یک کیسه پلاستیکی نگهدارند و نیز پاک‌کننده و صابون‌های غیرعطری بکاربرند، از اتاق‌های بودار و فعالیت‌های بوزا مانند سیگارکشیدن و رابطه‌جنسی خودداری کنند. به زنان نیز افشانه‌های بینی داد تا مخاط بینی خود را از آلودگی حفظ کنند و نیز یک نسخه از رمان پاتریک ساسکیند/Patrick Susskind ،عطر، تا آنها نسبت به بو  بیشتر هشیار کند.
      وقتی پیراهن‌ها جمع‌آوری شدند از زن‌ها خواسته شد برای شدت، خوش آمدی، و جذابیت‌های مردانه به پیراهن‌های سه مرد که ژن‌های MHC آنها یکسان با آن زنان بود و نیز پیراهن‌های سه مرد با ژن‌های نایکسان MHC، بدون آنکه بدانند که کدام پیراهن مربوط به کدامیک است نمره دهند.
      زنان نایکسان با MHC یک مرد خاص بوی وی را مطبوع‌تر نسبت به زنان با MHC یکسان با مردان مورد آزمون یافتند. بوی مردان با MHC نایکسان بوی شریک زنان یا شریک سابق آنها را تا دوبرابر بیشتر بیاد می‌آورد.
       اما وقتی یک زن کنتراسپتیو خوراکی مصرف کند، که خود قسمی از تقلید یک بارداری است، آنوقت این رجحان وارون می‌شود و آنها نمره بالاتری به مردان با MHC یکسان می‌دهند. دکتر ودکیند گفت: "اثر قرص‌ها واقعاً مرا شگفت‌زده کرد."   — Proceedings of the Royal Society of London, 1995
  
4.استنلی کورن/Stanley Coren درپی آن بود تا پیوند بی‌خوابی و تصادف را کنکاش کند. برای اینکار بر روی انتقال سالانه ساعت به روزهنگامی در شرق امریکای شمالی متمرکزشد (چون ساعت‌ها یکساعت به جلو کشیده می‌شدند)، یعنی وقتی که اکثر مردم یکساعت خواب را از دست می‌دادند. روز بعد، تعداد تصادف‌ها را با تعداد آنها دریک روز معمولی مقایسه کرد و مشاهده نمود که یک روز بعد از تغییر ساعت در کانادا تا 80 درصد افزایش تصادف بوده است. سپس وی اینکار را برای یک روز بعد از برگردان ساعت به وضع معمول انجام داد، یعنی وقتی که افراد یک ساعت خواب اضافی بدست می‌آورند، او یک کاهش متناظر در تصادف را مشاهده کرد. مدیر آزمایشگاه زیست-زمان‌سنجی انسانی/Human Chronobiology در دانشگاه پیتسبرگ در اظهار‌نظر بر نتایج کورن گفت "آنچه ما بدنبال آنیم، تاخیر در موتور ملی است."     — (S. Coren, Sleep Thieves (New York: The Free Press, 1996
  
5.. پروفسور کاتلین وث/Kathleen Vohs گزارش کرد که از دو گروه دانشجویان کالج خواسته شد تا با صدای بلند یک کتاب خسته‌کننده در مورد زندگینامه دانشمندان را بخوانند.  افراد یکی از گروهها مجبور بودند عبارات کتاب را با پوششی از شادی و علاقه‌مندی مصنوعی بخوانند و گروه دیگر آزاد گذاشته شدند تا کتاب را بطور معمول بخوانند. بعد از آن به هر گروه مقداری پول داده‌شد تا از یک مجموعه کالا خرید کنند. آنها که با شادی مصنوعی می‌خواندند 62 درصد بیشتر از آنان که چنین نمی‌کردند خرید کردند. بطریق مشابه دانشجویانی که خواسته شده‌بودند تا اندیشه‌های خودرا بدون هیچ  منعی بنویسند از گروهی که مجبوربودند موقع نوشتن از فکرکردن درباره خرس‌های سفید بپرهیزند بسیار کمتر هزینه کردند. هرچه بیشتر یک فرد صرف کنترل خویشتن‌داری خود در مقابل یک محرک کند، بنظر میرسد، کمتر خویشتن‌داری برای کنترل دیگران دارد.    —Reported in The Journal of Consumer Research, March 2007
  
6.دانسته است که وجود پتاسیم در ادرار بازتاب ورودی پتاسیم در رژیم غذایی است. دکتر اندریو منت/Andrew Mente و همکارانش در مرکز پژوهشهای سلامتی پروسرمن/Prosserman در کانادا  پتاسیم موجود در ادرار را به عنوان نشانه و یک علامت کلینیکی سلامتی در نظرگرفتند. آنها نمونه ادرار هزاران بیمار را جمع‌آوری  کردند و جداگانه  کیفیت رژیم غذایی آنها را محاسبه کردند. نتیجه شگفت آور بود: همانطور که پتاسیم موجود در ادرار افزایش می‌یافت، افزایش معنی‌دار رتبه کیفیت در رژیم غذایی نیز با آن همراه بود، و همینطور کاهش پابرجا در توده بدنی، فشارخون، و ضربان قلب. "این شاخص از ادرار" دکتر منت گفت: "یک اندازه ساده، قابل مشاهده، و در دسترس جهانی برای کیفیت رژیم غذایی است."    —Urology/Nephrology News, 20 November 2006
7.هروقت ایالات متحده چیزی در باره یک درگیری نظامی با ایران می‌گوید، چنین بنظر میرسد که بهای نفت بالا می‌رود و حکومت ایران عوض ضعیف‌تر شدن قوی‌تر می‌شود. هرچه بیشتر در باره مهار توان ایرانیان صحبت کنیم، سخت‌تر حاصل می‌شود.  . . . بنابراین خاموش کردن ادبیات جنگ طلبانه، حتی اگر قصد اقدام نظامی هم در کار باشد، ایران را ضعیف‌تر می‌کند.  . . . پائین آوردن قیمت نفت، رژیم موجود در ایران را برنمی‌اندازد. اما بطور تاریخی، وقتی قیمت نفت پائین بوده، اصلاح طلبان ایران فرارفته‌اند و رادیکال‌ها بطور نسبی فروکش کرده‌اند، وقتی قیمت نفت بالا بوده عکس این بوده است. صحبت خشن ممکن است راهی برای نشان دادن عزم و اراده ایالات متحده باشد، ولی وقتی صحبت خشن رقیب را قوی‌تر و ثروتمند‌تر می‌کند ما می‌توانیم با حرف‌زدن کمتر بیشتر به نتیجه برسیم.     —James Surowieki, “Troubled Waters over Oil,” The New Yorker, 19 February 2007
مرور کلی
پنج روش استدلال استقرائی
روش توافق.  یک عامل یا ماوقع که در همه حالات پدیده تحت بررسی، مشترک است، محتمل است که علت (یا معلول) آن پدیده باشد. 1.
روش تفاوت.  تفاوت در یک عامل یا ماوقع، که غیبت یا حضور آن متمایزکننده حالاتی باشد که درآنها پدیده تحت بررسی رخ‌می‌دهد و حالاتی که در آنها رخ‌نمی‌دهد، محتمل است علت، یا بخشی از علت، آن پدیده باشد. 2.
روش متصل تفاوت و توافق.  گرچه شاید یک روش مجزا نباشد، در یک کاوش یکسان، ترکیب روش توافق و روش تفاوت، احتمال قابل ملاحظه برای نتیجه استقرا می‌آورد. 3.
روش باقیمانده‌ها.  وقتی دانسته‌ است که بخشی از پدیده تحت بررسی نتیجه ماوقع‌های مقدمی است که بخوبی فهمیده‌شده‌اند، آنگاه می‌توانیم نتیجه بگیریم که باقیمانده آن پدیده علت مابقی آن مقدمات است. 4.
روش تغییرات همزمان.  وقتی تغییرات در یک پدیده بطور زیاد همبسته با تغییرات در پدیده دیگر است، محتمل است که یکی از این دو علت دیگری باشد، یا ممکن است بعنوان حاصل‌آمده‌های یک عامل سوم که علت هردو باشد بهم مربوط باشند. 5.

اینها روش‌های استقرائی هستند که اغلب با عنوان روش‌های میل شناخته می‌شوند، از این روش‌ها عموماً دانشمندان در کاوش قوانین علمی استفاده می‌کنند.

 

 

 

 

 

 

وبلاگ کتابصفحه کتاب  

 

 روش تفاوت
Method of Difference
یک الگو از استدلال استقرائی که طبق آن نتیجه گرفته می‌شود،  اگر یک پدیده  بطور سازگار با پدیده دیگری بطریقی تغییر می‌کند آنگاه بعض رایطه علی بین این دو پدیده  حاظر است.
استدلال- استدلال اسقرائی- رابطه علّی- پدیده-